Center för Studerande av Politisk Islam

Fakta och kritiskttänkande är ljuset av våran civilisation.

Hourglass

Varför existerar vi?

Våran civilisation är under konstant attack. Under de senaste 1400 åren, så har politiken ifrån islam ändrat icke islamiska civilisationer till islamiska sådana. Om vi vill hindra våran kultur ifrån att bli förstörd, så måste vi skydda dem genom utbildning om politiken i islam.

Globe

Hur jobbar vi?

Vi utbildar alla nivåer av samhället om politiken ifrån Islam genom ett internationellt nätverk av lokala voluntär lag och förgreningar. Vi använder de Islamiska fundamentala texterna, fakta-baserat resonemang och kritiskttänkande.

Dove

Vad är vårat mål?

Vi vill att alla ska förstå faran med Islamisk politisk världsdominering. Vi vill uppmuntra folk att vara aktiva i att utbilda andra om politiken ifrån Islam. Denna kunskap kommer att hindra våld och krig.

CSPII

CSPII är en volontärbaserad, icke vinst utbildnings organisation som översätter och publiserar böcker av Dr. Bill Warner, ger träning och föreläsningar, gör forskning, och offrar förmågan att kopplas ihop med lika sinnade mäniskor världen över som vill bli aktiva.

Mer om oss

CSPII i median

Jag respekterar Koranen av religösa budord-men det intreserar mig inte. Jag är inte Muslim. Jag är en Kafir och jag är intresserad av vad som är skrivet om mig i Koranen och i trilogin och varför ”jag” spelar så stor roll där! Är inte det rimligt?

Dr. Bill Warner

i Junge Freiheit (Tyskland)

Det största misstaget folk gör är att de betraktar Islam som en religion. Emellertid, så är det en ren civilisations doktrine baserad på principer totalt annorlunda till dem av den västerländska civilisationen.

Milan Podlipny

i MF Dnes (Tjeckien)

Sharia är baserat på Koranen och Mohammeds liv, därför vad vissa tror är ett religöst system är faktiuskt ett komplett system för civilisation. Vi kan uttala att vissa av dessa element av detta system är politiska som vi, icke-Muslimer, blir påverkade av.

Nikoletta Incze

I Kossuth Rádió (Ungern)