Center för Studerande av Politisk Islam

CSPII

Är en voluntär-baserad, icke-vinst utbildnings organization som översätter och publiserar böcker, ger träning och utbildning, gör forskning, och ofrrar förmågan att bonda med likasinnande mäniskor världen över som vill vara aktiva.

CSPII är bara intresserad av ideologin av Politisk Islam, inte religionen eller dess medlemmar. Våran organization värderar rationellt tänkande och debaterar om politiska ideér. Världen har ett nytt verktyg att hantera Islam- faktabaserat resonemang och en kunskapsrik, aktiv gruppgemenskap.
Vision

Vision

CSPII jobbar för att undvika våldsamt civilisations krig genom utbildning av politiker, intellektuella, media och den generella publiken om doktrinen av politisk Islam. Våran ståndpunkt är att genom att veta politiken i islam kommer ändra attityden av icke-Islamisk civilisation och generera användbara ideér i hur man vinner ett ideologi krig.

Mission

Uppdrag

Vi ger hopp till all mänsklighet genon att ena de som vill fridfullt skydda sin civilisation emot fara av förintelse av politisk Islam. Vi tror i värderingar listade i den Universella deklarationen av mänskliga rättigheter, vilket inkluderar alla mäniskor, utan undantag.

Goal

Mål

Vi öppnar CSPII grenar omkring alla icke-Islamiska länder. Vi utbildar världens population som resulterar i mer än 10% passionerade aktiva medborgare som utbildar andra om politisk Islam. 10% är procenten som kunskap blir huvudström(mainstream) och accepterat av majoriteten.

Internationellt ledarskap

Bill Warner

Dr. Bill Warner

Founder, President

Milan Podlipny

Milan Podlipny

Founder, Vice-president and CEO

Nikoletta Incze

Nikoletta Incze

Chief Ambassador, Education Division Director