Center för Studerande av Politisk Islam

Metod

Allt vi säger har en referens till de Islamiska fundamentala texterna funna i Trilogin: Koran, Sira, Hadith. CSPII metodologin är det lättaste och snabbaste sättet att lära sig om Politisk Islam.

Politisk Islam, inte religiös Islam

Islam har en politisk doktrin och en religös doktrin. Dens politiska doktrin oroar alla, medan religiös Islam bara oroar Muslimer. CSPII böcker hanterar bara med politisk Islam och Mohammed, inte Muslimer.

Kafir-centrisk synpunkt

Det är tre synpunkter relaterat till Islam. Synpunkten beror på hur du känner om Mohammed. Om du tror Mohammed var en profet av Allah, då är du troende. Om du inte gör det, så är du Kafir (Icke-Muslim). Den tredje är den av apologisten för Islam( en Dhimmi). Apologisten tror inte Mohammed var en prophet, men de är toleranta om Islam utan någon kunskap om Islam.

CSPII närmandet av de Islamiska texterna från synpunkten av en Kafir (icke-Muslim). Allt i CSPII böcker och allt annat CSPII material ser Islam från perspektivet hur det påverkar Kuffar. Detta betyder också att religionen är av mindre betydelse. En Muslim bryr sig om religionen i Islam, men alla Kuffar blir påverkade av Islams politiska vy.

Auktoritär

Det är bara två ultimata autoritärer i Islam- Allah och Mohammed. Allah is found in the Koran. Mohammed is found in Sira (Mohammeds biografi) och i Hadith (hans ord och handlingar). A referens system tillåter läsaren att verifiera bokens innehåll och från den Islamiska fundamentala käll texterna.

Systemisk kunskap

Den lättaste vägen att studera Islam är att se hela bilden. Exempelvis, Koranen ensam kan inte bli förstådd på grund av brist på sammanhang, men när Mohammeds liv adderas, blir det hela rimligt.

Nivåer av inlärning

Ideérna i Islam är väldigt utländska till våran civilisation. Det tar repetition för att få begrepp om de nya ideérna. CSPII metoden använder fyra nivåer av inlärning för doktrinen i djup. Första nivåen är designad för nybörjare och lägger ut hela siktet av Islam. Varje nivå och bok repeterar grunderna för att försäkra djup inlärning. Därför att, varje bok kan bli läst som sin egen del eller fulla serien.

Vetenskapligt närmande

CSPII metoden anställer ett rationellt, vetenskapligt tillvägagångssätt med faktabaserat resonemang för att plocka isär den Islamiska doktrinen. CSPII använder simpla statistiska, grafer och kategoriseringar för att analysera doktrinen. Vi ifrågasätter inte sanningen av doktrinen, vi bara undersöker vad som finns där objektivt. Vi håller denna sanningen självbevisad: Koranen+Sira+Hadith(Trilogy)=Islamiska doktrinen. För att visa doktrinen som den verkligen är, lägger CSPII vikt vid hur viktig exakt benämning är när man diskuterar Politisk Islam.

Meny

  • Metod