Centrum pre štúdiuim politického islamu

Samoštudijný kurz politického islamu (úroveň 1)

samostudijny-kurz-politickeho-islamu.jpg

Ukážka

E-kniha: 5,95 €
Share

Úroveň 1

Postavené na faktoch

V médiách sa objavuje množstvo názorov na islam, ale len málokto skutočne pozná fakty o islamskej doktríne a skutočnej povahe islamu – Mohameda a Alaha.

Samoštudijný kurz politického islamu vychádza z troch esenciálnych zdrojových textov islamskej doktríny – Koránu, Síry (Mohamedov životopis) a Hadísu (Mohamedove tradície). Keď budú vaše znalosti vychádzať z týchto pôvodných textov, budú ľahko verfikovateľné a vaše pochopenie islamu bude mať pevné základy.

Tajomstvá odhalené

Korán i všetky ostatné islamské texty sú napísané tak, aby boli ťažko zrozumiteľné. Ak však ich neprirodzený jazyk nahradíme zrozumiteľnou slovenčinou, výsledok je až prekvapujúco jednoduchý.

Chápeme, že islamský etický systém je založený na dualizme - jeden súbor pravidiel platí pre moslimov a iné pravidlá sú určené pre nemoslimov (kafirov). Islam ako náboženstvo bol prepadákom. Úspech prišiel až potom, keď Mohamed zapojil do šírenia islamu džihád a politiku.

Študijný kurz na troch úrovniach

Tento kurz obsahuje štrnásť tém v rámci islamu, každá z troch úrovní sa jednotlivým témam venuje stále viac do hĺbky. Ide o témy ako Mohamed, džihád, kresťania, ženy, podriadenosť, či dualizmus. Samoštudijný kurz politického islamu ukončí akýkoľvek zmätok týkajúci sa islamu. Budete chápať, aká motivácia sa skrýva za udalosťami vo svete v súvislosti s islamom, a čo to znamená pre našu civilizáciu. Táro kniha je na základnej úrovni 1.