Centrum pre štúdiuim politického islamu

Šaría pre nemoslimov

saria_SK_obalka.jpg

Ukážka

E-kniha: 5,95 €
Share

Úroveň 1

PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY je úvod do islámského práva šaría, který čtenáři ukáže příchuť islámu. Tato kniha je efektivním nástrojem pro vzdělávání politiků, soudních orgánů a státních úředníků.

Islám je náboženství, kultura a politický systém. Politický systém má vlastní sbÍrku zákonů, zvanou šaría, která je odvozena z koránu, síry (životopisu Mohameda) a hadísů (Mohamedových tradic). Šaría je Alláhův zákon a je považován za nadřazený všem zákonům vytvořeným člověkem. Mnoho zákonů šaría se týká nemuslimů a toho, jak se má s nimi zacházet. Každý požadavek muslimů je založen na myšlence nastolení práva šaría v našich zemích.

Co znamená právo šaría pro nemuslimy? Jaké budou dlouhodobé důsledky toho, když zaručíme muslimům nárok na uplatňování práva šaría, které je v rozporu s našimi zákony? Jak mohou jakékoli politické nebo soudní orgány rozhodovat o právu šaría, když nevědí, co to je?

Odpovědi na všechny tyto otázky naleznete v knize PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY.