Center for Study of Political Islam International

Šaría pre nemoslimov

saria_SK_obalka.jpg

Ukážka

E-kniha: 5,95 €
Share

level 1

Kniha ŠARÍA PRE NEMOSLIMOV poskytuje čitateľovi úvod do islamského práva šaría. Je zároveň efektívnym nástrojom pre vzdelávanie politikov, súdnych orgánov či štátnych úradníkov.

Islam je náboženstvom, kultúrou, i politickým systémom. Tento politický systém má vlastnú zbierku zákonov, ktorá sa nazýva šaría. Je odvodená z Koránu, Síry (životopis Mohameda) a Hadísu (Mohamedových tradícií). Šaría je podľa islamu zákon pochádzajúci priamo od Alaha, a je teda nadradený akýmkoľvek zákonom vytvoreným človekom. Mnoho zákonov šarie sa týka nemoslimov a toho, ako sa má s nemoslimami zaobchádzať.

Co znamená právo šaría pre nemoslimov? Aké budú z dlhodobého hľadiska dôsledky toho, keď umožníme uplatňovanie práva šaría v našich krajinách? Je možné, aby politické či súdne orgány rozhodovali o práve šaría bez toho, aby presne vedeli, o čo ide?

Aj odpovede na tieto otázky nájdete v knihe ŠARÍA PRE NEMOSLIMOV.