Centrum pre štúdiuim politického islamu

Fakty a kritické myslenie sú svetlom našej civilizácie

CSPII

je nezávislá nezisková výskumná a vzdelávacia organizácia. Naším záujmom je ideologická doktrína islamu, ktorá sa týka kafirov (nemoslimov), čiže je politická. Túto časť doktríny definujeme ako "politický islam."

Prihlásiť sa na odber správ

Dostávajte najnovšie správy zo sveta objasnené cez poznanie doktríny politického islamu

CSPII v médiách

Veľký rozdiel medzi morálkou západnej civilizácie a tou islamskou je, že u nás sa uplatňuje takzvané zlaté pravidlo, teda rob iným to, čo chceš, aby robili tebe. Islam, naopak, učí etickému dualizmu – správaj sa k ostatným podľa toho, kto sú. Islam neuznáva kritické myslenie, uznáva autoritárske myslenie. Preto tu sledujeme dve absolútne rozdielne civilizácie. To neznamená, že moslim nemôže byť milý a príjemný človek, no v takom prípade nerešpektuje všetky pravidlá islamu.

Dr. Bill Warner

Hospodárske noviny

Považovať islam za náboženstvo je tou najväčšou chybou. Islam je doktrína, na ktorej je založená celá civilizácia, stojaca na princípoch úplne odlišných od základov našej Západnej civilizácie.

Milan Podlipny

in MF Dnes (Czech Republic)

"Islam ako náboženstvo ma nezaujíma a nevenujem sa mu. Tiež neviem, čo si myslia moslimovia, ako ma vnímajú, nedokážem sa vžiť do mysle moslima, do ich modlenia a rituálov. Ale to nie je moja vec a ani to nie je podstatné. Pretože to, čomu sa venujem, je tá časť islamu, tá časť doktríny, ktorá sa zaoberá mnou ako neveriacim – kafirom.

Dr. Bill Warner

TA3