Centrum pre štúdiuim politického islamu

Fakty a kritické myslenie sú svetlom našej civilizácie

Hourglass

Prečo existujeme

51 percent doktrinálnych textov islamu sa nevenuje náboženstvu, ale politike, pričom cieľom politického islamu je podmaniť si nemoslimov. Už 1400 rokov politický islam mení neislamské civilizácie na islamské. Tento proces pokračuje. Ak si chceme zachovať našu kultúru a slobodu, je nevyhnutné poznať politickú doktrínu islamu.

Globe

Ako pracujeme?

Vzdelávame všetky vrstvy spoločnosti o politickom islame. Fungujeme v medzinárodnej sieti miestnych dobrovoľníckych tímov a pobočiek. Využívame základné islamské texty a argumentáciu založenú na faktoch a kritickom myslení.

Dove

Aký je náš cieľ?

Všetci ľudia musia poznať a chápať hrozbu celosvetovej politickej dominancie islamu. Chceme povzbudiť ľudí, aby boli aktívni vo vzdelávaní druhých o politickom islame. Toto poznanie zabráni násiliu a vojnám hroziacim v budúcnosti.

Prihlásiť sa na odber správ

Dostávajte najnovšie správy zo sveta objasnené cez poznanie doktríny politického islamu

CSPII International

je dobrovoľnícka nezisková vzdelávacia organizácia. Prekladáme a publikujeme knihy Dr. Billa Warnera, poskytujeme prednášky a kurzy, robíme výskum a ponúkame schopnosť spájať ľudí s podobným postojom, ktorí chcú byť aktívni.

Viac o nás

CSPII v médiách

Veľký rozdiel medzi morálkou západnej civilizácie a tou islamskou je, že u nás sa uplatňuje takzvané zlaté pravidlo, teda rob iným to, čo chceš, aby robili tebe. Islam, naopak, učí etickému dualizmu – správaj sa k ostatným podľa toho, kto sú. Islam neuznáva kritické myslenie, uznáva autoritárske myslenie. Preto tu sledujeme dve absolútne rozdielne civilizácie. To neznamená, že moslim nemôže byť milý a príjemný človek, no v takom prípade nerešpektuje všetky pravidlá islamu.

Dr. Bill Warner

Hospodárske noviny

Považovať islam za náboženstvo je tou najväčšou chybou. Islam je doktrína, na ktorej je založená celá civilizácia, stojaca na princípoch úplne odlišných od základov našej Západnej civilizácie.

Milan Podlipny

in MF Dnes (Czech Republic)

"Islam ako náboženstvo ma nezaujíma a nevenujem sa mu. Tiež neviem, čo si myslia moslimovia, ako ma vnímajú, nedokážem sa vžiť do mysle moslima, do ich modlenia a rituálov. Ale to nie je moja vec a ani to nie je podstatné. Pretože to, čomu sa venujem, je tá časť islamu, tá časť doktríny, ktorá sa zaoberá mnou ako neveriacim – kafirom.

Dr. Bill Warner

TA3