Politikai Iszlám Tanulmányok Központja

Politikai iszlám napjainkban - CSPII káfir találkozó

A Politikai iszlám térnyerése szabadságjogaink elvesztéséhez vezethet. Csatlakozz online találkozónkhoz, amiben erről a problémáról informálódhatsz!

Következő alkalom programpontjai:
- Vonalvezető téma: Saría törvény alapismeretek
- Javaslatok, hatékony érveléshez viták során
- Kérdések és válaszok
- Hírek a nemzetközi és hazai kiemelt politikai iszlám eseményekről
- CSPII aktuális tevékenységei címszavakban

Következő alkalom: 2024.04.15. hétfő, 20:00-21:00
Belépés 19:50-től, kezdés pontosan.

Jelentkezés az eseményre:

Jelentkezéseddel az alábbi elveket megértettnek és elfogadottnak tekintjük:

  1. Politikai iszlámmal foglalkozunk, nem vallással
  2. Iszlám alapműveivel foglalkozunk, nem egyénekkel
  3. Az iszlám logikája eltér a miénktől, kettős, azaz egy állítás és annak ellentettje is igaz lehet. (Lásd lenn: GYIK)

Jelentkezz az eseményre erre a linkre kattintva!

Gyakran ismételt kérdések

Mi a politikai iszlám?

Az iszlám alapműveinek 51%-a a káfirokkal (nem muszlimokkal) foglalkozik. Ezt a részt nevezzük politikai iszlámnak.

Mik az iszlám alapművei?

Az iszlámot annak alapműveiből ismerjük meg. Az iszlám alapművei Allah szavaiból (Korán), Mohamed életrajzából (szíra) és a Mohamedről szóló történetekből (hadísz) áll. Ami az alapművekkel összhangban van, az iszlám, ami nincs, az nem iszlám.

Kik a káfirok?

Káfir az a szó, amelyet a Korán használ a nem muszlimokra. Ezt általában nem hívőnek, vagy hitetlennek fordítják, de ez a fordítás hibás. A hitetlen szó semleges, miközben a Korán hozzáállása a hitetlenek felé nagyon negatív. A Korán szerint Allah gyűlöli a káfirokat. Egy muszlim sosem lesz egy káfir igaz barátja. A káfirt rabszolgasorba lehet taszítani, meg lehet erőszakolni, le lehet fejezni, szövetkezni lehet ellene, lehet terrorizálni, és meg lehet alázni. Egy káfir nem egy teljes ember. A káfirt a CSPII gyűjtőfogalomként használja azokra, akiket az iszlám alapművei alsóbbrendűként kezelnek. Az alapművek 51%-a a káfirokkal foglalkozik. Bővebben itt.

Mi az, hogy kettős logika az iszlámban?

Az iszlám két alapelvre épül - kettőség és behódolás. A kettősség egyrészt azért, mert bár vannak benne ellentétes üzenetek, mégis mindkettő igaznak számít. Másrészt pedig, mert az iszlám etika attól függően különbözik, hogy ki vagy. Egy muszlim családtagként bánik egy másik muszlimmal, de becsaphat egy káfirt. Tizenkét vers szól a Koránban arról, hogy egy muszlim soha nem lehet igaz barátja egy káfirnak. Egy muszlim nem lehet rabszolga, egy káfir viszont igen. Bővebben itt.

Mi a CSPII?

A CSPII (Center for the Study of Political Islam International, magyarul Politikai Iszlám Tanulmányok Központja) egy független, nonprofit kutatási és képzési szervezet. Témánk az iszlám doktrína ideológiája, amely a káfirokat (nem muszlimokat) érinti, ezért politikai jellegű. A doktrína ezen részét "politikai iszlámnak" nevezzük.

Kinek szól az online találkozó?

A CSPII káfir találkozó azoknak szól, akik felismerik, hogy a politikai iszlámnak való behódolás a szabadságjogaik elvesztéséhez vezethet, és ezt nem szeretnék, hogy bekövetkezzen.

Milyen gyakran vannak az online találkozók?

Online találkozók havonta történnek. Időpontjuk kihirdetése a legutolsó alkalmon történik.

Mik egy online találkozó szabályai?

Az online találkozókon csak a politikai iszlámmal foglalkozunk, vallással, kultúrával stb. nem. Az iszlám alapműveivel foglalkozunk, és azok megnyilvánulásaival a világban, semmiképpen nem egyénekkel. Minden résztvevőt ennek szellemében várunk.

Hogy történik egy online találkozó?

A találkozót a meghirdetett időpontban pontosan kezdjük. A résztvevőket kérjük, hogy lehetőleg a kamerát bekapcsolva tartsák, mert ez erősíti a közösséget, továbbá a hang alapértelmezetten van lekapcsolva minden résztvevőnél, és chaten lehet kérdéseket feltenni a kérdés-válasz szekcióban. A találkozók várhatólag 1 órát vesznek igénybe.

Meg kell-e mutassam az arcomat?

Nem kötelező, de kérjük, hogy a kamerát bekapcsolva vegyünk részt, mert ez erősíti a közösséget.

Kell fizetni, hogy részt vehessek az online találkozón?

A találkozók ingyenesek.

Mi a CSPII álláspontja a muszlimokkal kapcsolatban?

A politikai iszlámot Allah és Mohamed határozza meg az iszlám alapműveiben, azaz itt mondják ki, hogy mi helyes és helytelen, mikor cselekszik valaki helyesen és lesz muszlimmá. Ezért az iszlám alapművei az ok, a muszlimok csupán ennek okozatai. Így az alapművek vizsgálata fontos csupán, azzal a céllal, hogy megismerjük a politikai iszlám stratégiáját és taktikáját.

Miért nem vitázunk muszlimokkal?

A CSPII a káfir társadalom képzésével és a politikai iszlámmal foglalkozik.

Mi van, ha van egy muszlim barátom, ő is a politikai iszlámot képviseli?

Egy egyén bármikor megváltoztathatja álláspontját és véleményét, így egyénekre fókuszálni a politikai iszlám kérdésében értelmetlen, kizárólag az alapművek kérdése érdekes, mert az állandó, és objektív vita tárgyát képezheti.

Ki Allah és Mohamed?

Allah a muszlimok istene, akinek szavait Mohamed hozta el és a Koránban rögzítették. Mohamed próféta és katonai vezető volt, 632-ben halt meg az iszlám alapművei alapján. A Korán 89 alkalommal hivatkozik arra, hogy Mohamed a tökéletes muszlim, akinek példáját követni kell. Mohamedet életrajzából, szírájából, illetve a róla szóló történetekből, hadíszokból ismerjük meg. Bővebben itt.

Mi a saría?

A saría az iszlám alapműveiből származtatott instrukciók szabályokba formált összessége, mely kihat az élet minden területére. Bővebben itt.

Mi a dzsihád?

A dzsihád erőfeszítést vagy törekvést jelent. A dzsihád az elsődleges iszlám doktrína 31%-át teszi ki: a Korán 9%-át, a hadísz (Bukhári) 21%-át és a szíra 67%-át. Az iszlám doktrína egyértelmű célpontot határoz meg ennek az erőfeszítésnek – a káfirok elleni küzdelem (Korán 25:52). Egyértelmű célt is ad: az egész világot iszlámmá kell tenni (Bukhári hadísz 2810; Bukhári hadísz 2946).

A dzsihádot általában úgy mentegetik, hogy két formája van: a nagyobb dzsihád (belső lelki küzdelem) és a kisebb dzsihád (háború a káfirok ellen). Bukhári hadíszban körülbelül 1400 hadísz található a dzsihádról. Ennek az 1400-nak csak 2%-a szól másról, mint erőszakról. A dzsihád hadíszok 98%-a a kafirok elleni erőszakos cselekményekről szól. Bővebben itt.

Mi a CSPII álláspontja a vallásokkal kapcsolatban?

A CSPII nem foglalkozik vallásokkal.