Mezinárodní centrum pro studium politického islámu

Síra: život Mohameda

SIRA_CZ_obalka.jpg

Prohlédnout si ukázku

E-kniha: 149,00 Kč
Share

topic Mohammed level 1 topic Trilogy

ŽIVOT MOHAMEDA je zestručněnou verzí životopisu Mohameda, muže, který se stal prvním vládcem sjednocené Arábie a který položil základy islámské říše. Síra není pouhý životopis, ale je to také svatý islámský text pojednávající o tom, jak by měli žít oddaní muslimové.

Mohamedův život je impozantní příběh. Byl sirotkem, který vyrostl v chudobě, aby se nakonec stal vládcem celé Arábie. Vytvořil nové náboženství, přišel s novým způsobem vedení války a ustavil nový politický systém včetně jeho zákonů – šaríe.

Mohamed se stal největším světovým válečníkem. V dnešní době nikdo nevede válku ve jménu Caesara, Alexandra Velikého, Napoleona ani jiného vojevůdce. Každý rok však zemře mnoho lidí právě kvůli Mohamedovi. Islám je po 1 400 letech své existence silnější než kdy předtím a jeho cílem je, aby celý svět žil pod vládou práva šaría.

K tomu, abyste porozuměli islámu, musíte znát život Mohameda. Korán přikazuje, aby každý muslim žil stejně jako on. Podstatou islámu není samotné uctívání Alláha, ale uctívání Alláha přesně tím způsobem, jakým to dělal Mohamed.

SÍRA – ŹIVOT MOHAMEDA je jedinečná v tom, že je stručná, ale přitom směrodatná a důvěryhodná. Systém odkazů vám umožňuje si všechny informace ověřit ve zdrojových textech.