Center for Study of Political Islam International

Jak mówić o politycznym islamie

Kiedy już poznasz podstawy politycznego islamu, dowiedz się jak dzielić się swoją wiedzą z przyjaciółmi, znajomymi i innymi osobami przy użyciu

Poprawnej Terminologii i Metody

Popraw swoje umiejętności komunikacyjne, naucz się wyjaśniać lub debatować, jednocześnie zwiększając w tym samym czasie swoją wiedzę i umiejętności.

Wprowadzenie

2 minutes

  • Mów obiektywnie, nie emocjonalnie
  • Mów o polityce, nie o religii
  • Mów o ideach, a nie o ludziach
  • Używaj faktów, a nie opinii

I. Metodologia CSPII: Podstawy

9 minutes

II. Metodologia CSPII: Kluczowe Zasady

16 minutes

III. Metodologia CSPII: Obiektywne Nazewnictwo

27 minutes

IV. Metodologia CSPII: Przykład

55 minutes