Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

Zakat, czyli obowiązkowy podatek przeznaczany m.in. na dżihad

20 stycznia 2022

Temat Dżihad

Podatek zakat jest jednym z pięciu filarów religii islamu, w związku z czym jest płacony przez wszystkich muzułmanów, którzy uważają się za religijnych. To podatek, gdyż jest obowiązkowy dla wszystkich praktykujących. Dobrowolna jałmużna w islamie nosi bowiem nazwę sadaka. Opłacenie podatku zakat generuje ogromne zyski, które powinny być rozdzielone pomiędzy biednych i potrzebujących. Mahomet zaznaczył jednak, że pieniądze z podatku zakat mogą być rozdzielone tylko pomiędzy współwyznawców. Stąd większość tego podatku trafia do meczetów, ale mogą być one również wpłacane do islamskich organizacji charytatywnych. Natomiast zakat nie może tak po prostu przypaść kafirom. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zakat służy temu, by nawrócić ich na islam. Jest to dozwolone, gdyż robił tak sam Mahomet.

Prawo szariatu dokładnie określa, kto powinien otrzymać zakat. Jest to osiem grup ludzi: m.in. biedni, którym brakuje pieniędzy, wspierający polityczny islam, ale jeszcze się wahający, niewolnicy chcący wykupić się z tego stanu itp. Pośród jego odbiorców są właśnie ci, którzy prowadzą dżihad w imię Allaha i ich rodziny.

Są zatem trzy podstawowe prawdy o podatku w islamie, które mają bezpośredni wpływ na kafirów:

  • Zakat obowiązuje wszystkich muzułmanów,
  • Zakat nie może przypaść kafirom,
  • Jedna ósma tego podatku jest wypłacana walczącym w dżihadzie i ich rodzinom.

Podatek zakat obowiązuje wszystkich muzułmanów

Koran 9:103 Weź z ich majątku jałmużnę, abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić,
i módl się za nimi! Zaprawdę, twoja modlitwa to uspokojenie dla nich!

Zakat nigdy nie może przypaść kafirowi

Koran 28:86 Nie bądź więc pomocnikiem niewiernych!

Mahomet dawał zakat Kafirom, ale tylko po to by nawrócić ich na islam

Hadis Al-Buchari 55.558 Prorok powiedział: "Daję im, aby przyciągnąć ich serca do islamu”.

Prawo szariatu (Reliance of the Traveller):

Nawet dzieci powinny płacić zakat

h1.1 Zakat jest obowiązkowy:

a) dla każdego wolnego muzułmanina (O: mężczyzna, kobieta, dorosły lub dziecko);

b) który posiadał kwotę płatną zakat…

c) przez jeden rok księżycowy.

Zakat nigdy nie może zostać podarowany Kafirowi

h8.24. Nie wolno dawać zakat niemuzułmaninowi

Zakat wspiera zbrojny dżihad

h8.7. Obowiązkowe jest rozdzielenie swojego zakatu na osiem kategorii odbiorców (O: co oznacza, że zakat nie trafia do nikogo poza nimi), jedna ósma do każdej kategorii.

h8.17 Siódma kategoria to ci, którzy walczą dla Allaha, czyli zaangażowani w islamskie operacje wojskowe, dla których nie przydzielono innego wynagrodzenia (O: którzy są ochotnikami w dżihadzie bez wynagrodzenia). Otrzymują wystarczająco dużo, aby starczyło im na działania, nawet jeśli są zamożni; na broń, wierzchowce, odzież i wydatki (O: na czas trwania podróży, podróży w obie strony i czasu, jaki tam spędzają, nawet jeśli jest przedłużony. Chociaż nie wspomniano tu nic o wydatkach związanych z utrzymaniem rodzin takich osób w tym okresie, wydaje się jasne, że należy je również im przyznać).

Wniosek

Wniosek narzuca się sam: zakat wspiera polityczny islam i zbrojny dżihad. Zakat nie służy więc celom humanitarnym i wspieraniu tych, którzy są w potrzebie bez względu na rasę, pochodzenie, wyznanie, płeć itd. Mahomet rozdzielał zakat pomiędzy kafirów tylko wtedy, gdy chciał rozszerzyć swój wpływ polityczny. Używał podatku zakat, do tego by manipulować kafirami tak długo, aż podporządkują się władzy politycznego islamu.

Źródła z zagranicy na temat przeznaczenia zakatu

Raport z Anglii, który wylicza, ile pieniędzy z islamskich organizacji charytatywnych jest wykorzystywanych, by promować polityczny islam na Zachodzie, a nie na pomoc potrzebującym:

https://henryjacksonsociety.org/publications/wolves-in-sheeps-clothing-how-islamist-extremists-exploit-the-uk-charitable-sector/

Islamska organizacja charytatywna powiązana z Bractwem Muzułmańskim i Hamasem prosi o zakat dla biednych: https://www.islamic-relief.org.uk/about-us/what-we-do/zakat/

Photo by Dan Dennis on Unsplash

Share

Ostatnie posty

22 stycznia 2022

Meczet jako miejsce politycznej aktywności

Według doktryny politycznego islamu meczet ( masjid ) to nie tylko miejsce religijnej, ale przede wszystkim też politycznej aktywności. Znajduje się on w tym centrum strategicznego planowania podporządkowania świata kafirów. Nie służy wyłącznie do modlitwy,...

30 sierpnia 2021

Komentarz: muzułmanie ofiarami politycznego islamu?

Dlaczego tak często podkreślamy, że źródłem problemu jest polityczna doktryna islamu, a nie ludzie? Bo to islam „tworzy” muzułmanów, nie odwrotnie. Doktryna jest niezmienna i wieczna, a jedyną kwestią jest, na ile wiernie się za nią podąża. Z tego względu...

30 sierpnia 2021

Komentarz: Talibowie, szariat i polityczny islam

Cały zachodni świat śledzi z niepokojem losy Afganistanu i wydarzającej się tam tragedii. Ciekawe jest jednak to, że Talibowie domagają się w rzeczywistości jednego – podporządkowania się politycznemu islamowi i całkowitego wprowadzenia szariatu . Wszystkie...