Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

Przemoc domowa jednym z korzeni terroryzmu. Czy na pewno?

28 marca 2021

Temat Komentarze

Przemoc domowa jednym z korzeni terroryzmu. Czy na pewno?

https://euroislam.pl/przemoc-domowa-jednym-z-korzeni-terroryzmu

Oczywiście nie próbujemy podważać wyników cytowanych badań oraz negatywnego wpływu przemocy domowej na psychikę człowieka. Trudno jednak nie zareagować, gdy źródło problemu jest umieszczane tam, gdzie go nie ma i gdzie próżno szukać jego rozwiązania. W skrócie - nawet po wyeliminowaniu ubóstwa oraz przemocy domowej na świecie (oby tak się rzeczywiście kiedyś stało), nadal będziemy doświadczać dżihadu. Bo to zjawisko ma z pewnością autorka na myśli, pisząc „terroryzm”.

Naprawdę zastanawiające jest, czemu tak trudno jest nam zaakceptować ten prosty logiczny wniosek:

  1. doktryna islamu ma charakter polityczny, czyli w swej większości mówi o tym, jak traktować nas – kafirów (51% tekstów Trylogii islamu);
  2. rdzeniem politycznego islamu jest dżihad (wystarczy spojrzeć na życie Mahometa – 67% tekstów siry to dżihad);
  3. sunna – to jak najwierniejsze naśladowanie Mahometa we wszystkim, co mówił i czynił.

I tyle.

Wystarczy prosty zabieg, by dostrzec, które z tych zjawisk jest źródłem problemu, a które ma charakter uboczny. Wyobraźmy sobie na chwilę, że polityczny islam jako doktryna totalitarna i sprzeczna z prawami człowieka zostaje zdelegalizowany i nie ma już swoich zwolenników. Jak sądzicie – o ile ataków „terroru” mniej będziemy doświadczać rocznie?

Photo by Levi Meir Clancy on Unsplash

Share

Ostatnie posty

28 marca 2021

Myślisz, że polityczny islam cię nie dotyczy?

Myślisz, że, żyjąc w Polsce, ten problem nas nie dotyczy? Hm… Zachęcamy do przyjrzenia się doktrynie politycznego islamu od jakiegoś czasu. Stanowi on bowiem ogólnoświatowe zagrożenie do setek lat (jeśli ktoś ma wątpliwości:...

28 marca 2021

Groza umiarkowanego islamizmu?

Ciekawy artykuł opisujący książkę autorki podejmującej próbę zrozumienia problemu, jakim jest polityczny islam, wraz z propozycją jego rozwiązania. https://euroislam.pl/groza-umiarkowanego-islamizmu Z niektórymi wnioskami autorki trudno się nie zgodzić....

22 marca 2021

Polityczny islam zgodny z prawami człowieka i wartościami Zachodu?

Czy jest szansa na polityczny islam zgodny z prawami człowieka i wartościami Zachodu? W wielu miejscach, jak cytowane w poniższym przykładzie Reunion, wydaje się to możliwe. Ale czy na pewno? https://euroislam.pl/francuski-islam-zintegrowany-9000-km-od-...