Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

Meczet jako miejsce politycznej aktywności

22 stycznia 2022

temat Meczet

Według doktryny politycznego islamu meczet (masjid) to nie tylko miejsce religijnej, ale przede wszystkim też politycznej aktywności. Znajduje się on w tym centrum strategicznego planowania podporządkowania świata kafirów. Nie służy wyłącznie do modlitwy, ale obowiązuje w nim prawo szariatu, które jest tutaj stosowane i rozpowszechniane. Prawo to mówi też o tym, w jaki sposób traktować kafirow i jak ich podporządkować.

Według doktryny politycznego islamu cały świat należy do Mahometa i jest jednym, wielkim meczetem. Jego celem jest podporzadkowanie całego świata prawu szariatu.

Muslim 4.1058

Prorok powiedział: Przyznano mi pięć (rzeczy), które nie zostały dane nikomu przede mną (a są to):

  • każdy apostoł został posłany głównie do swojego ludu, podczas gdy ja zostałem posłany do wszystkich czerwonych i czarnych;
  • mam pełne prawo do łupów wojennych, a nikt nie miał tego prawa przede mną;
  • ziemia uczyniona została dla mnie świętą, czystą i meczetem, więc ilekroć nadchodzi czas modlitwy dla kogokolwiek z was, powinien modlić się, gdziekolwiek jest;
  • budzę grozę (przed którą wróg truchleje) z odległości, (którą) pokonać można w jeden miesiąc
  • i otrzymałem wstawiennictwo (w Dniu Zmartwychwstania).

Dokumenty z procesu przeciwko Bractwu Muzułmańskiemu w USA w sprawie USA vs Holy Land Foundation pokazują, w jaki sposób ta organizacja używa meczetów, by zdobywać wpływy.

Punkt 17 – Zrozumienie roli i natury działania „Ośrodków Islamu” [czyli meczetów] w każdym mieście, dzięki którym osiągniemy cel procesu zasiedlenia:

Ośrodek, którego szukamy to taki, który stanowi „oś” naszego ruchu, wyznacza „obwód” okręgu naszej działalności, nasz „punkt równowagi”, „podstawę” naszego wzrostu i nasz „dar al-Arqam”, aby nas edukować, przygotowywać i wyposażyć naszych bojowników, a w dodatku być „niszą” dla naszych modlitw.

Jest to po to, aby zamienić „ośrodek islamski” - w czynach a nie słowach – w zarodek „małego islamskiego społeczeństwa” które jest odbiciem i lustrem naszych centralnych organizacji. Ten ośrodek musi się zamienić w „ul”, który produkuje słodki miód. W ten sposób „ośrodek islamski” zamieni się w miejsce dla studiów, rodziny, bojowników, kursów, seminariów, odwiedzin, sportu, szkoły, klubu towarzyskiego, kółka kobiet, przedszkola dla chłopców i dziewczynek, biura podejmowania decyzji dotyczących rodzimej polityki oraz ośrodek rozpowszechniania naszych gazet, magazynów, książek i taśm audio-wizualnych.

(Z Archiwum Bractwa Muzułmańskiego w Ameryce, opublikowane w Stanach Zjednoczonych przez Center for Security Policy Press, 2013)

Polska

W Polsce funkcjonuje 5 muzułmańskich związków wyznaniowych spisanych w 2021 w krajowym rejestrze związków wyznaniowych. Mają one swoje siedziby w głównych miastach Polski oraz szereg oddziałów w innych miejscach w różnych regionach Polski. Wyjątkiem jest Białystok i okolice, gdzie swoje siedziby mają Tatarzy mieszkający w Polsce od XIV wieku.

Większość muzułmańskich związków wyznaniowych prowadzi szereg aktywności:

  • prowadzi działalność edukacyjną dla swoich wiernych i ich dzieci (madrasy),
  • prowadzi ogólną działalność edukacyjną o islamie dla uczniów szkół powszechnych oraz dla dorosłych,
  • trzy z nich mają swoje meczety: w Warszawie (2), Białymstoku (2) oraz Gdańsku,
  • w innych miastach mają domy lub sale modlitwy w swoich centrach, które często noszą nazwę centrów lub domów kultury.

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

Share

Ostatnie posty

20 stycznia 2022

Zakat, czyli obowiązkowy podatek przeznaczany m.in. na dżihad

Podatek zakat jest jednym z pięciu filarów religii islamu, w związku z czym jest płacony przez wszystkich muzułmanów, którzy uważają się za religijnych. To podatek, gdyż jest obowiązkowy dla wszystkich praktykujących. Dobrowolna jałmużna w islamie nosi...

30 sierpnia 2021

Komentarz: muzułmanie ofiarami politycznego islamu?

Dlaczego tak często podkreślamy, że źródłem problemu jest polityczna doktryna islamu, a nie ludzie? Bo to islam „tworzy” muzułmanów, nie odwrotnie. Doktryna jest niezmienna i wieczna, a jedyną kwestią jest, na ile wiernie się za nią podąża. Z tego względu...

30 sierpnia 2021

Komentarz: Talibowie, szariat i polityczny islam

Cały zachodni świat śledzi z niepokojem losy Afganistanu i wydarzającej się tam tragedii. Ciekawe jest jednak to, że Talibowie domagają się w rzeczywistości jednego – podporządkowania się politycznemu islamowi i całkowitego wprowadzenia szariatu . Wszystkie...