Mezinárodní centrum pro studium politického islámu

Hadísy: Mohamedova sunna

HADITH_CZ_COVER.jpg

Prohlédnout si ukázku

E-kniha: 149,00 Kč
Share

topic Mohammed level 1 topic Trilogy

Nejjednodušší způsob, jak se dozvědět něco o islámu, je prostřednictvím tradic ustavených Mohamedem, které se nazývají hadísy.

Korán opakovaně nařizuje každému muslimovi, aby následoval dokonalý příklad Mohamedova života, jeho slova a činy, což se souhrnně nazývá sunna. Sunna zahrnuje hadísy (tradice Mohameda) a síru (životopis Mohameda).

Protože korán neposkytuje dostatek informací pro praktikování islámu a porozumění doktríně, je nejjednodušší dozvědět se o tom z Mohamedových zvyklostí. Hadísy nám zprostředkovávají fascinující a podrobný výčet o jeho životě. Víme, jak Mohamed vypadal, jaký měl smysl pro humor, jakým pověrám věřil i jak jedl. Zaznamenány jsou i detaily o jeho sexuálním a rodinném životě a jeho vůdcovské roli.

Hadísy obsahují vše, co je potřeba k následování příkladu Mohameda jako otce, politického vůdce, válečníka a dokonalého manžela.

Tato kniha představuje zhuštěnou verzi sbírek islámských hadísů, které čtenáři poskytují příchuť islámu. Kniha je stručná, zároveň však směrodatná a důvěryhodná. Systém odkazů umožňuje ověřit si všechny informace v původních zdrojových textech.