Centrul pentru Studierea Islamului Politic

Metodologia

Tot ce spunem se bazează pe textele fundamentale ale Trilogiei: Coranul, Sira și Haditul. Aplicarea metodologiei CSPII este calea cea mai ușoară și rapidă de a învăța despre islamul politic.

Islamul politic, nu cel religios

Islamul are atât o doctrină politică, cât și una religioasă. Doctrina sa politică îi privește pe toți, în timp ce islamul religios doar pe musulmani. Cărțile CSPII au de-aface numai cu Islamul Politic și cu Mahomed, nu și cu Musulmanii.

Punctul de vedere al kafirului

Sunt trei puncte de vedere în ce privește islamul. Punctul de vedere depinde de cum te raportezi față de Mahomed. Dacă crezi că Mahomed este profetul lui Allah, atunci ești un credincios. Dacă nu, atunci ești un kafir (nemusulman). Al treilea punct de vedere este cel al unui apologist al islamului. Apologiștii nu cred că Mahomed a fost un profet, însă sunt toleranți față de islam, neavând însă cunoștințe reale despre acesta.

CSPII abordează textele islamice din punctul de vedere al kafirului (al nemusulmanului). Toate afirmațiile din cărțile și toate celelalte materiale ale CSPII privesc islamul din perspectiva a cum afectează islamul pe kafiri. Asta înseamnă de asemenea că religia contează doar puțin. Unui musulman îi pasă de religia islamului, însă toți kafirii sunt afectați de viziunile politică a islamului.

Autoritatea

Sunt doar două autorități definitive asupra islamului ‒ Allah și Mahomed. Allah se găsește în Coran. Mahomed se găsește în Sira (bibliografia lui Mahomed) și în Hadit (vorbele și acțiunile sale). Un sistem bibliografic permite cititorului să verifice conținutul cărții în textele sursă fundamentale ale islamului.

Cunoașterea sistemică

Pentru a studia Islamul cât mai ușor, folosește a-l privi în ansamblu. De pildă, singur, Coranul nu poate fi înțeles, din cauză că lipsește contextul. Acesta devine inteligibil abia atunci când se adaugă viața lui Mahomed.

Nivelurile de învățare

Ideile islamului sunt foarte străine față de civilizația noastră. Pentru a pricepe aceste idei, care nouă ne sunt noi, este nevoie de repetări succesive. Metoda CSPII constă în patru niveluri de instruire prin care se ajunge la o predare aprofundată a doctrinei. Primul nivel este proiectat pentru începători și laici, și așterne întregul domeniu al islamului. Fiecare nivel și carte repetă fundamentele pentru a asigura o învățare aprofundată. Așadar, fiecare carte poate fi citită individual sau ca parte a unei serii întregi.

Abordarea științifică

Metoda CSPII întrebuințează o abordare rațională sau științifică cu raționament bazat pe fapte pentru a deconstrui doctrina Islamică. Pentru analizarea doctrinei, CSPII folosește statistici simple, grafice și categorizări. Nu punem în discuție dacă doctrina este adevărată, ci doar examinăm obiectiv în ce constă ea. Considerăm acest adevăr a fi de la sine evident: Coranul + Sira + Haditul (Triologia) = doctrina islamică. Pentru a susține adevărul doctrinei, CSPII insistă asupra importanței denominării precise atunci când se discută Islamul Politic.

Meniu

  • Metodologia