Center for the Study of Political Islam International

Kaarten

Islamitische organisaties houden zich aan de islamitische doctrine in de Koran, Sira en de Hadith. 51% van deze doctrine heeft betrekking op Kafirs (niet-moslims). We definiëren deze 51% van de doctrine over kafirs als 'Politieke Islam'. Daarom vertegenwoordigen alle islamitische organisaties tot op zekere hoogte de politieke islam.

De kaarten op deze pagina onthullen de groeiende invloed van de Politieke Islam in verschillende landen in de loop van de tijd, door het toenemende aantal organisaties te laten zien die de doctrine van de politieke islam vertegenwoordigen.

De kaarten zijn gemaakt om twee redenen. Ten eerste om wetenschappers, politici, staatsvertegenwoordigers en het grote publiek een beter begrip te geven van de toestand, rondom de Politieke Islam in niet-islamitische landen. Ten tweede om verder onderzoek te stimuleren naar gebieden met hogere dan wel lagere dichtheden met islamitische organisaties.

De eenvoudigste manier om de diepte van de islamitische politieke penetratie in een land te begrijpen, is door het hele plaatje te zien. Als je naar de verschillende losse stukjes van een legpuzzel kijkt, is het moeilijk om het plaatje te zien. Maar wanneer de stukken worden samengevoegd, is het beeld helder en heel.

Dit artikel gaat verder onder de kaarten sectie ↓

Kijkend naar de islamitische organisatorische infrastructuur door het prisma van de doctrine van de politieke islam, moeten de volgende vragen (en andere van vergelijkbare aard) worden onderzocht en beantwoord.

Is er een verband tussen de dichtheid van islamitische organisaties en:

  • het succes of falen van het integratieproces van de migratie uit islamitische landen?
  • de transformatie van de openbare ruimte en/of stedenbouw?
  • het niveau van veiligheid en rechtshandhaving?
  • de waarde van zowel het bedrijf als het privé-vastgoed?
  • de vrijheid van artistieke expressie, met inbegrip van muziek, schilderkunst, dans, enz.?
  • de diversiteit van verschillende culturen en religieuze groepen in wijken?
  • de toename en/of afname van de beschikbaarheid van bepaalde soorten voedsel, dranken en bepaalde diensten?
  • de toename en/of afname van de vertegenwoordiging van verschillende soorten bedrijven?