Center for the Study of Political Islam International

Menetelmä

Kaikissa teksteissämme on suorat viitteet islamilaisen trilogian perusteksteihin: Koraaniin, Siraan ja Haditheihin. CSPII-menetelmä on helpoin ja nopein tapa oppia poliittisesta islamista.

Poliittinen islam, ei uskonnollinen islam

Islamilla on poliittinen oppi ja uskonnollinen oppi. Sen poliittinen oppi koskee kaikkia, kun taas uskonnollinen islam koskee vain muslimeja. CSPII-kirjat käsittelevät vain poliittista islamia ja Muhammedia, eivät muslimeja.

kafiiri-keskeinen näkökulma

Islamiin on kolme näkökulmaa. Näkökulma riippuu siitä, miten Muhammedin kokee. Jos uskoo, että Muhammed on Allahin profeetta, niin on uskovainen. Jos ei usko, on kafiiri (ei-muslimi). Kolmannesta näkökulmasta voi olla islamin puolustaja: Apologeetat eivät usko, että Muhammed oli profeetta, mutta he suvaitsevat islamia ilman mitään todellista tietoa islamista.

CSPII lähestyy islamilaisia ​​tekstejä kafiirin (ei-muslimin) näkökulmasta. Kaikissa CSPII-kirjoissa ja muissa CSPII-materiaaleissa tarkastellaan islamia siitä näkökulmasta, kuinka islam vaikuttaa kafiireihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että uskonnolla on hyvin vähän merkitystä. Muslimi välittää islamin uskonnosta, mutta poliittinen islam vaikuttaa kaikkiin kafiireihin.

Autorativismi

Islamissa on vain kaksi todellista auktoriteettia: Allah ja Muhammed. Allah löytyy Koraanista. Muhammed löytyy Sirasta (Muhammedin elämäkerta) ja Hadithista (hänen sanansa ja tekonsa). Viittausjärjestelmän avulla lukija voi tarkistaa teoksen sisällön islamilaisista lähteistä.

Järjestelmällinen tieto

Helpoin tapa tutkia islamia on katsoa koko kuvaa. Esimerkiksi pelkästään Koraania ei voida ymmärtää kontekstin puutteen vuoksi, mutta Muhammedin elämäkerran avulla siitä tulee järkevä.

Kouluttamisen tasot

Islamin ajatukset ovat hyvin vieraita yhteiskunnillemme. Uusien asioiden sisäistäminen vaatii toistoa. CSPII-menetelmä käyttää neljää eri kouluttamisen tasoa ymmärryksen syventämiseksi. Ensimmäinen taso on tarkoitettu aloittelijoille ja siinä islam esitellään koko laajuudessaan. Jokainen kouluttamisen taso ja kirja toistaa perusteet syvällisen ymmärryksen varmistamiseksi. Siksi jokainen kirja voidaan lukea yksinään tai osana koko sarjaa.

Tieteellinen lähestymistapa

CSPII-menetelmässä käytetään rationaalista tai tieteellistä lähestymistapaa tosiasioihin perustuvien päätelmien avulla islamilaisen opin purkamiseksi. CSPII käyttää yksinkertaisia ​​tilastoja, kaavioita ja luokittelua opin analysoimiseen. Emme kyseenalaista islaminopin totuutta, vaan tutkimme objektiivisesti, mitä siellä on. Pidämme tätä totuutta itsestään selvänä: Islamilainen trilogia (Koraani + Sira + Hadith -kokoelmat) = islamilainen oppi. CSPII korostaa tarkan nimeämisen merkitystä keskustellakseen poliittisesta islamista näyttäkseen opin sellaisena kuin se on.

Valikko

  • Menetelmä