Centrum pre štúdiuim politického islamu

Kontakt

Centrum pre štúdium politického islamu Slovensko

Oficiálna skratka: CSPI Slovensko

IČO.: 52276554

Osobný kontakt

Michal Čermák

Riaditeľ

Adresa: Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava

email: [email protected]