Kniha pridaná do košíka

Korán

Korán má pravdu, pretože vraví, že má pravdu

Korán tvrdí, že je presným a precíznym slovom jediného boha vesmíru. Tvrdí o sebe, že je dokonalý, úplný, večný, univerzálny a bez jedinej chyby. Jeho údajným prorokom je Mohamed. Príbeh koránu je o tom, že sa archanjel Gabriel zhováral s Mohamedom a doručil mu Alahove presné slová. Korán má pravdu, pretože vraví, že má pravdu. Mohamed oznámil jeho obsah potom čo “počul” hlas. Odkaz koránu prebiehal počas 23 rokov.

Korán sú v skutočnosti dve knihy, skorší korán z Mekky a neskorší korán z Mediny. Mekkánsky korán je náboženský. Medinský korán je viac politický a takmer štvrtina jeho slov sa venuje džihádu.

Odkaz Mekkánskeho koránu v skratke je to, že Mohamed je Alahov prorok a ľudstvo sa musí podriadiť Alahovi. Odkaz Medinského koránu je, že ak neveríš, že Mohamed je Alahov prorok, moslimovia ti môžu ublížiť.

Čitateľom sa korán môže zdať zložitý a protichodný. Jeden z kľúčových princípov koránu je, že ak si dva verše odporujú, tak ten neskorší verš je silnejší a lepší ako ten predchádzajúci. Proces určovania ktorý verš je silnejší alebo lepší sa definuje ako abrogácia. Problém je v tom, že korán nie je usporiadaný chronologicky, takže niekedy panuje zmätok v tom, ktorý verš je lepší*. Korán sa dosť opakuje, príbehy v ňom sa opakujú mnoho krát. Väčšina z príbehov je neúplných a detaily sa líšia v každom ďalšom opakovaní.

 

*pre slovenských čitateľov odporúčame český preklad Koránu od Ivana Hrbeka, kde sú kapitoly radené chronologicky. Academia, vydavateľstvo Českej akadémie vied, ISBN 80-7390-992-6. 

Stante sa expertom na politický islam

Získajte audioknihu a prihláste sa na odber vzdelávacích článkov

Chcem dostávať správy od CSPI
Terms Agree Html
Pokračovať

Dualizmus

Islam je postavený na dvoch princípoch – dualizme a podriadení

Pokračovať

Šaría

Neexistuje žiadna oblasť života, ktorú by šaría nepokrývala

Pokračovať

Kafir

Bežne sa prekladá ako neveriaci alebo ateista, ale tento preklad nie je správny

Pokračovať
Má práca CSPI zmysel?
Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147