Kniha pridaná do košíka

Nazvime útoky v Bruseli pravým menom: bol to džihád

Médiá sú dnes opäť plné správ o džihádistických útokoch, tentoraz v Bruseli. Často však používajú nesprávnu terminológiu, v dôsledku čoho sa veci nepomenúvajú pravým menom. Príčinou je nízka miera povedomia o doktríne islamu a neznalosť politického islamu. Nejde pritom o maličkosť, ani o nejaké punktičkárstvo. Zmätok v pojmoch vytvára živnú pôdu pre rôzne dezinterpretácie reality zahmlievajúce, a často bohužiaľ účelovo vylučujúce spojitosť medzi útokmi a doktrínou islamu. Z neznalosti a prehnanej politickej korektnosti sa po každom akte džihádu, akých sa v Európe v posledných rokoch urodilo požehnane, vynárajú dookola stále nové variácie na tému, ako je terorizmus dielom niekoľkých jednotlivcov, ktorí nemajú nič spoločné "s tým skutočným islamom." Takéto zahmlievanie, možno aj s dobrou motiváciou, však nikomu nepomôže.

Nezaškodí preto si zhrnúť základné pojmy:

  1. „Islamizmus“ (ako ideológia) a „islamista“ (ako osoba praktizujúca „islamizmus“) sú umelo vytvorené pojmy bez skutočného významu. Správne označenia sú „politický islam“ a „džihádista“.

  1. Rovnako pojem „terorizmus“ (ako násilný čin) a „terorista“ (ako osoba konajúca násilie) nie je správne používať vo vzťahu k politickému islamu. Správne by mali byť nahradené pojmami „džihád“ a „džihádista“. Osoba konajúca násilie na základe doktríny politického islamu je v prvom rade džihádistom. Džihád nie je obmedzovaný len na násilné konanie, rovnako násilie voči kafirom nemusí mať nutne formu terorizmu. Z histórie sú známe regulárne vojnové ťaženia moslimských armád, podobne dnes Islamský štát využíva aj iné taktiky ozbrojeného boja, terorizmus je len jedna z foriem džihádu. Samotnému džihádu, teda vo všeobecnosti akémukoľvek úsiliu moslima presadzovať islam, sa v islamskej doktríne venuje 31% textu.

 

Príklady džihádu v doktríne politického islamu:

Výňatky z Koránu.

Korán 2:216 Bol vám tiež nariadený boj (džihád), aj keď vám je nepríjemný. Je však možné, že je vám nepríjemné niečo, čo je pre vás dobré, a je možné, že milujete niečo, čo je pre vás zlé. Jedine Alah vie, a vy neviete.

Korán 4:89 A priali by si, aby ste sa stali kafirmi, ako sú oni, tak aby ste všetci boli rovnakí. Preto si neberte kafirov za priateľov, až pokým neopustia svoje domy pre boj v mene Alaha (džihád). A ak sa otočia chrbtom, chyťte ich a zabite ich, kdekoľvek budú.

Korán 9:29 Bojujte proti tým, ktorí neveria v Alaha a v deň posledný a nezakazujú, čo Alah a Jeho posol zakázali a ktorí nenasledujú náboženstvo pravdy, z tých, ktorým sa dostalo Písma (pozn. žida a kresťania), až pokým sa nepodrobia a nezaplatia daň (džíza) cítiac sa ponížení.

Korán 4:95 Veriaci, ktorí zostanú doma v bezpečí, okrem tých, čo sú neschopní, sa nevyrovnajú tým, ktorí bojujú svojimi majetkami a životmi v mene Alaha (džihád).

Korán 8:41 Vedzte, že jedna pätina vojnovej koristi patrí Alahovi, Jeho poslovi, rodine Jeho posla, sirotám, potrebným a po ceste Alahovej kráčajúcim.

 

Výňatky zo Síry (životopis Mohameda)

M448   Po všetkých víťazstvách niektorí z moslimov hovorili, že dni boja sú za nimi a začali dokonca predávať svoje zbrane. Mohamed to však zakázal, hovoriac: „Spomedzi mojich ľudí by sa nemali vytratiť tí, ktorí sa angažujú v boji za pravdu, dokiaľ sa Antikrist nezjaví!“ Džihád bol chápaný ako normálny stav vecí. (Bill Warner: Život Mohameda – Síra)

I690   Zajatci boli odvedení do Mediny. Kopali tam výkopy na trhovisku. Bol to dlhý deň, v ktorý bolo sťatých 800 židov. Mohamed a jeho 12-ročná žena Aiša sedeli a prihliadali na zabíjanie po celý deň a neskoro do noci. Alahov apoštol dal zabiť každého židovského muža. (Bill Warner: Život Mohameda – Síra)

 

Výňatky z Hadísov (Mohamedove tradície)

[Muslim 001,0031] Mohamed: Bolo mi prikázané viesť vojnu proti ľudstvu, pokiaľ všetci nedosvedčia, že niet iného boha než Alaha, neuveria, že som jeho prorokom a neprijmú všetky zjavenia, ktoré sú skrze mňa vyslovené. Keď tak spravia, budem chrániť ich životy a majetok, dokiaľ Šaría nehovorí inak, v takom prípade ich životy ležia v rukách Alaha.“

[Buchárí 4,52,142] Mohamed: „Bojovať džihád s kafirmi čo i len jediný deň je viac než celá Zem a všetko na nej. Miestočko v raji, menšie než váš jazdecký bičík, je väčšie než Zem a všetko na nej. Deň či noc cesty za džihádom sú väčšie než celá Zem a všetko čo pojme.“

[Buchárí 4,52,96] Mohamed: „Ktokoľvek vyzbrojí džihádistu, je odmenený rovnakými zásluhami ako samotný bojovník, ktokoľvek sa náležite postará o rodinu svätého bojovníka, je odmenený ako samotný bojovník. “

[Buchárí 1,2,35] Mohamed povedal: „Človek, ktorý sa zapojí do džihádu, sprevádzaný ničím než úprimnou vierou v Alaha a jeho prorokov a prežije, bude odmenený Alahom po smrti alebo vojnovou korisťou. Ak ho v boji zabijú ako mučeníka, bude prijatý v raji.“

 

CSPI SR

Má práca CSPI zmysel?
Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147