Kniha pridaná do košíka

Kniha Šaría pre nemoslimov

Islam nie je len náboženstvo, ale aj politický systém s vlastnou zbierkou zákonov. Tieto zákony sa nazývajú šaría a neexistuje oblasť života, pre ktorú by šaría nemala právne predpisy. Šaría je založená na úplne iných princípoch ako náš právny systém, ide o zákonodarstvo založené na posvätných textoch islamu, čo sú korán (kázania proroka Mohameda), síra (životopis proroka Mohameda) a hadís (tradície zavedené prorokom Mohamedom).

Mnohé z nariadení šaríe sa týkajú aj nemoslimov, pričom dokonca až 61 percent islamskej doktríny v horeuvedených posvätných textoch sa zaoberá kafirmi, teda nemoslimami. Poznať nariadenia šarie, ktoré by v prípade jej dominancie v našich krajinách mali vplyv na náš život je teda dôležité.

Keď pozorujeme vývoj v Európe, vidíme že každá požiadavka moslimov je založená na myšlienke nastolenia šaríe aj v našej krajine. Ak budeme vedieť, ako by šaría mohla zmeniť náš život, môžeme sa ľahšie rozhodovať, ako reagovať.

Kniha Šaría pre nemoslimov renomovaného odborníka na politický islam Billa Warnera prináša základné poznatky týkajúce sa islamského práva šaría. V dnešnom uponáhľanom svete je ideálnym zdrojom základného prehľadu pre niekoho, kto nemá čas alebo potrebu zdĺhavo študovať objemné staré texty.

Kúpiť knihu Šaría pre nemoslimov:

https://www.artforum.sk/katalog/85298/saria-pre-nemoslimov

http://www.librix.eu/sk/books/detail/saria-pre-nemoslimov-1016/

http://www.bux.sk/knihy/267879-saria-pre-nemoslimov.html

Má práca CSPI zmysel?
Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147