Książka została dodana do koszyka!

Szariat

Nie ma takiego aspektu życia, którego szariat by nie regulował

Koran i Sunna (doskonały przykład życia Mahometa) powinny być naśladowane przez całą ludzkość. Problem polega na tym, że oba teksty zostały ułożone w trudny do zrozumienia sposób. Szariat to skodyfikowana wiedza zawarta w Koranie i Sunnie.

Szariat często określa się mianem prawa. Niemniej jednak, wykracza on daleko poza kwestie prawne. Dotyczy bowiem również teologii, modlitwy, działalności charytatywnej i postu. Obejmuje wszystkie aspekty życia, odnosząc się także do seksu, sporządzania testamentu, a nawet sposobu witania się.

Jedną z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy wiedzieć na temat szariatu, jest fakt, że szariat uważa się za prawo Allaha stojące ponad prawem ustanowionym przez człowieka. Islamskie prawo powinno dotyczyć zarówno kafirów, jak i muzułmanów. Muzułmanie żądają na przykład, by nasza kultura dostosowała się do islamu. Muzułmańscy pracownicy fabryk żądają dodatkowych przerw na modlitwę. W trakcie ramadanu żąda się od kafirów, aby nie jedli w obecności muzułmanów. Jednym z najważniejszym frontów walki o wprowadzenie szariatu jest próba ustanowienia oddzielnych sądów orzekających w kwestiach prawa rodzinnego. Dążenia do zaadopotowania szariatu nie mają końca.

Istnieją rozmaite szkoły szariatu różniące się od siebie w pomniejszych kwestiach. Wszystkie szkoły zgadzają się jednak co do potrzeby prowadzenia dżihadu i nadania podrzędnego statusu chrześcijanom, żydom, ateistom i pozostałym kafirom. W ramach szariatu kafirowie nie mają prawa sprzeciwiać się Koranowi i Sunnie, ani ich podważać, nie mogą także krytykować Mahometa. Na wpół niewolniczy status dhimmi przyczynia się do unicestwienia chrześcijaństwa i innych religii

Zostań ekspertem w dziedzinie politycznego islamu

Otrzymaj BEZPŁATNIE nasz audiobook z poziomu pierwszego kursu do samodzielnej nauki i zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter CSPI
Akceptuję Regulamin
Czytaj więcej

Podporządkowanie

Koran i Hadisy twierdzą, że każdy człowiek musi podporządkować się islamowi

Czytaj więcej

Dżihad

Dżihad całkowicie zmienił historię i stworzył nowy polityczny krajobraz

Czytaj więcej

Mahomet

Zgodnie z Koranem Mahomet jest boskim wzorcem człowieka dla całej ludzkości

Czytaj więcej
Uważasz, że praca CSPI ma sens?
Obserwuj nas Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147