Książka została dodana do koszyka!

Szariat

Nie ma takiego aspektu życia, którego szariat by nie regulował

Koran i Sunna (doskonały przykład życia Mahometa) powinny być naśladowane przez całą ludzkość. Problem polega na tym, że oba teksty zostały ułożone w trudny do zrozumienia sposób. Szariat to skodyfikowana wiedza zawarta w Koranie i Sunnie.

Szariat często określa się mianem prawa. Niemniej jednak, wykracza on daleko poza kwestie prawne. Dotyczy bowiem również teologii, modlitwy, działalności charytatywnej i postu. Obejmuje wszystkie aspekty życia, odnosząc się także do seksu, sporządzania testamentu, a nawet sposobu witania się.

Jedną z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy wiedzieć na temat szariatu, jest fakt, że szariat uważa się za prawo Allaha stojące ponad prawem ustanowionym przez człowieka. Islamskie prawo powinno dotyczyć zarówno kafirów, jak i muzułmanów. Muzułmanie żądają na przykład, by nasza kultura dostosowała się do islamu. Muzułmańscy pracownicy fabryk żądają dodatkowych przerw na modlitwę. W trakcie ramadanu żąda się od kafirów, aby nie jedli w obecności muzułmanów. Jednym z najważniejszym frontów walki o wprowadzenie szariatu jest próba ustanowienia oddzielnych sądów orzekających w kwestiach prawa rodzinnego. Dążenia do zaadopotowania szariatu nie mają końca.

Istnieją rozmaite szkoły szariatu różniące się od siebie w pomniejszych kwestiach. Wszystkie szkoły zgadzają się jednak co do potrzeby prowadzenia dżihadu i nadania podrzędnego statusu chrześcijanom, żydom, ateistom i pozostałym kafirom. W ramach szariatu kafirowie nie mają prawa sprzeciwiać się Koranowi i Sunnie, ani ich podważać, nie mogą także krytykować Mahometa. Na wpół niewolniczy status dhimmi przyczynia się do unicestwienia chrześcijaństwa i innych religii

Zostań ekspertem w dziedzinie politycznego islamu

Otrzymaj BEZPŁATNIE nasz audiobook z poziomu pierwszego kursu do samodzielnej nauki i zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter CSPI
Akceptuję Regulamin
Czytaj więcej

Kafir

Zwyczajowo tłumaczy się to słowo jako niewierzący lub niewierny, ale jest to błąd

Czytaj więcej

Dualizm

Islam oparty jest na dwóch zasadach - dualizmie i podporządkowaniu

Czytaj więcej

Mahomet

Zgodnie z Koranem Mahomet jest boskim wzorcem człowieka dla całej ludzkości

Czytaj więcej
Uważasz, że praca CSPI ma sens?
Obserwuj nas Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147