Książka została dodana do koszyka!

Polityczny islam

Aż 51% źródłowych tekstów doktryny islamu odnosi się do niemuzułmanów

Polityczny islam poważnie zagraża podstawom zachodniego społeczeństwa, jego wpływ na nasze codzienne życie wzrasta. Każdego dnia obserwujemy nowe przypadki przemocy, ucisku i wysuwania coraz większych politycznych żądań w imię islamu. Bardzo często słyszymy też, że działania te wynikają ze złej interpretacji ideologii islamu, i że prawdziwy islam jest czymś zupełnie innym. Jaka jest zatem natura islamu? Pokazać ją może statystyczna analiza tekstów źródłowych islamu, przeprowadzona przez amerykańskiego naukowca dr Billa Warnera.

Trylogia

Zazwyczaj próbuje się uchwycić istotę islamu na podstawie Koranu, jednak stanowi on tylko 14% tekstów doktryny islamskiej i jest trudny do zrozumienia. Nie ma w nim przypowieści, nie ma chronologicznej kolejności i jest pełen powtórzeń. Kluczową rolę dla zrozumienia islamu pełni postać proroka Mahometa. O Mahomecie możemy przeczytać w biografii, Sirze i tradycjach, które pozostawił, czyli Hadisach. Te trzy teksty: Koran, Sira i Hadisy, definiują islam i trzeba traktować je jako całość.

Dualizm

Jedną z podstawowych cech islamskich tekstów jest to, że są one wzajemnie sprzeczne. Zjawisko to nazywamy dualizmem. Trudno nam zaakceptować sprzeczne twierdzenia, ponieważ nasza kultura oparta jest na logice. Dualistyczny charakter islamu wywodzi się z życiorysu jego założyciela Mahometa. W okresie mekkańskim, w którym udało mu się zdobyć jedynie kilkudziesięciu wyznawców, napisane zostały wersety religijne i poetyckie. Kiedy Mahomet wraz z wyznawcami emigrował do Medyny, stając się tam politykiem i wojownikiem, w Koranie pojawiły się wersety polityczne zachęcające do ataków na niemuzułmanów (dżihadu). Liczba muzułmanów wzrosła w Medynie w szybkim tempie.

Ponieważ Koran, zdaniem muzułmanów, stanowi słowa Allaha spisane dokładnie tak, jak Archanioł Gabriel podyktował je Mahometowi, wszystkie wersety, wraz z tymi sprzecznymi, uważane są za równie ważne. Jednakże te późniejsze (medyńskie) w bezpośredniej konfrontacji z wcześniejszymi (mekkańskimi) mają większą siłę.

W publicznych debatach muzułmanie i ich apologeci zabierają zazwyczaj głos, cytując tolerancyjne i pozytywne wersety Koranu. 245 wersetów (4018 słów) wypowiada się na temat kafirów w sposób pozytywny, co stanowi około 2,6 % całości tekstu Koranu. Każdemu z tych wersetów odpowiada werset późniejszy, który go unieważnia. Poza siedmioma (57 słów), wszystkie „dobre” wersety są unieważnione już w dalszej części rozdziału. Pozostałe siedem zastąpione zostaje w późniejszych Surach.

Kafir

Ponad połowa tekstu trylogii poświęcona jest kafirom. Nie dotyczy ona muzułmanów tylko niewiernych. Dosłownie kafir oznacza „tego, kto ukrywa znaną prawdę”. Kafir wie, że Koran mówi prawdę, lecz zaprzecza temu. W Koranie czytamy, że kafira można oszukać, nienawidzić, zniewolić, wyśmiać, totrurować i zabić. Kafir to każdy kto nie przyjmuje, że Allah to jedyny Bóg i Mahomet to jego posłaniec. Słowo „kafir” nie ma neutralnego wydźwięku, jego wydźwięk jest bardzo negatywny. Allah nienawidzi kafirów, Mahomet ich zwalczał i próbował zmusić do podporządkowania ich islamowi. Kafir jest słowem, które najlepiej pokazuje, czym jest polityczny islam.

Szariat

Koran i Sunna (opisująca idealny przykład Mahometa, złożona z Siry i Hadisów) powinny być przestrzegane przez całą ludzkość. Problem w tym, że Koran, Sira i Hadisy ułożone są w taki sposób, że bardzo trudno je zrozumieć. Szariat jest ujednoliceniem wiedzy zawartej w Koranie i w Sunnie. Jest często zwany „prawem szariatu”. Na szariat składa się jednak więcej elementów niż tylko prawo. Zajmuje się on teologią, modlitwą, jałmużną, poszczeniem i seksem. Nie ma żadnego aspektu życia, który nie byłby objęty szariatem.

 

Żydzi

Żydzi odgrywają w islamie ważną rolę. Mahomet twierdził, że jest ostatnim prorokiem wiary Abrahama. Koran mekkański jest pełen opowieści o postaciach żydowskich. W tej części Koranu żydzi są czczeni. Wszystko zmienia się w Medynie, która była miastem na wpół żydowskim. Żydzi z Medyny nie akceptowali Mahometa jako kontynuatora ich tradycji. Mahomet zmienił kierunek modlitwy z Jerozolimy do Mekki, a do Koranu dołączono negatywne wersy pełne nienawiści do Żydów. Cztery lata później w Medynie nie pozostał ani jeden wolny żyd. Los trzeciego plemienia żydowskiego mówi sam za siebie. Około 800
żydowskich mężczyzn zostało zabitych, kobiety zostały sprzedane w niewolę, a dzieci adoptowane do muzułmańskich rodzin.


Dżihad

Dżihad jest szóstym filarem islamu i jest wspomniany we wszystkich tekstach Trylogii. Dżihad oznacza dosłownie „zmaganie się” lub „wysiłek”. Istnieją dwa rodzaje dżihadu w islamie – większy i mniejszy. Większy dżihad jest duchowym wysiłkiem lub wewnętrznym zmaganiem, któremu jednak poświęcone jest tylko 2% hadisów Bukhariego i 25% Siry. Pozostałe 98% hadisów Bukariego i 75% Siry, spośród wersów zajmujących się dżihadem, dotyczy walki zbrojnej. Islam odniósł sukces dzięki przemocy i dlatego prawie każdy hadis, który wspomina o dżihadzie, opisuje go jako najlepszy akt, jakiego może dokonać muzułmanin.


Kobiety

Doktryna islamu przypisuje kobietom wyższy, równy oraz niższy status w odniesieniu do mężczyzn:

- wyższy status kobiet (6% tekstu Koranu, 0,13% tekstu Hadisów) - Islam wychwala kobiety zwłaszcza jako matki.
- równy status kobiet (23% tekstu Koranu, 7% tekstu Hadisów) - Kobiety i mężczyźni zostaną ocenieni równo podczas sądu ostatecznego. Neutralne odniesienia do kobiet bez wyraźnego komentowania ich statusu również zaliczono do tej kategorii.
- niższy status kobiet (71% tekstu Koranu, 93% tekstu Hadisów) - Większość doktryny islamu umiejscawia kobiety jako niższe statusem względem mężczyzn. Składa się na to podział dziedziczenia, składanie zeznań w sądzie, czy też inteligencja i zdolności religijne obu płci. Odniesienia do specjalnych zasad dla kobiet, które – w porównaniu do mężczyzn – ograniczają ich wolność, są również zawarte w tej kategorii.

 

Używanie analizy statystycznej w przypadku doktryny islamu jest rzetelną metodą, która ujawnia prawdziwą naturę tych tekstów i dostarcza znaczącej ilości danych do dyskusji na temat politycznego islamu. Dzięki temu możemy łatwo opisać, jak doktryna islamu odnosi się do kafira lub jaki status przypisuje kobietom. Nie musimy już polegać na opiniach autorytetów politycznych, akademickich czy duchowych. Możemy teraz używać faktów.

Zostań ekspertem w dziedzinie politycznego islamu

Otrzymaj BEZPŁATNIE nasz audiobook z poziomu pierwszego kursu do samodzielnej nauki i zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter CSPI
Akceptuję Regulamin
Czytaj więcej

Dhimmi

To właśnie status dhimmi spowodował upadek chrześcijaństwa

Czytaj więcej

Podporządkowanie

Koran i Hadisy twierdzą, że każdy człowiek musi podporządkować się islamowi

Czytaj więcej

Dżihad

Dżihad całkowicie zmienił historię i stworzył nowy polityczny krajobraz

Czytaj więcej
Uważasz, że praca CSPI ma sens?
Obserwuj nas Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147