Książka została dodana do koszyka!

Dualizm

Islam oparty jest na dwóch zasadach - dualizmie i podporządkowaniu

Poważnym utrudnieniem w zrozumieniu Koranu są występujące w nim sprzeczności. Islam nazywany jest religią pokoju, a tymczasem w mediach na co dzień słyszymy o ścinaniu głów przy okrzykach „Allahu akbar”. W Koranie znajdziemy pokojowe wersety, takie jak „nie ma przymusu w religii”. Stoją one jednak w sprzeczności z wersetami nawołującymi do przemocy w stosunku do niemuzułmanów.

Koran dzieli świat na wierzących i kafirów (niewierzących). Allah kocha muzułmanów i nienawidzi kafirów. W rzeczywistości celem Koranu jest stworzenie świata, w którym nie ma miejsca na kafirów.

Zasady etyczne islamu różnią się w zależności od osób, których dotyczączą. Muzułmanin ma traktować drugiego muzułmanina jak członka rodziny, ale kafira można już oszukiwać. W Koranie znajdziemy dwanaście wersów mówiących o tym, że muzułmanin nigdy nie może być prawdziwym przyjacielem kafira. Kafira, w przeciwieństwie do muzułmanina, można wziąć również do niewoli.

Mamy dwóch różnych Mahometów. Kiedy Mahomet nauczał religii w Mekce, jedynymi formami przemocy były potyczki słowne i walki na pięści. Gdy jednak udał się do Medyny, stał się politykiem i wojownikiem dżihadu.

Kafir może zadawać sobie pytanie, który islam w związku z tym jest prawdziwy.  W świetle faktów nie sposób jednak odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. Islam jest bowiem zbudowany na sprzecznościach. Obie skrajne odpowiedzi są zatem prawdziwe. Dualizm ten definiuje islam i obok podporządkowania stanowi jedną z dwóch głównych zasad, na których jest on oparty.

Zostań ekspertem w dziedzinie politycznego islamu

Otrzymaj BEZPŁATNIE nasz audiobook z poziomu pierwszego kursu do samodzielnej nauki i zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter CSPI
Akceptuję Regulamin
Czytaj więcej

Podporządkowanie

Koran i Hadisy twierdzą, że każdy człowiek musi podporządkować się islamowi

Czytaj więcej

Koran

Koran jest prawdziwy, ponieważ sam tak twierdzi

Czytaj więcej

Dhimmi

To właśnie status dhimmi spowodował upadek chrześcijaństwa

Czytaj więcej
Uważasz, że praca CSPI ma sens?
Obserwuj nas Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147