Boek is toegevoegd aan de winkelwagen!

Over

Cart 80553bc5cb6ed169038cae28832df33408e7dc6e32794bb4c437c43110b390ab

Je hebt geen boeken in jouw winkelwagen

Dropdown dark d7cbfdfcc2437f89f060b476a2ad5b51dc7b4b120c0d8f861507062d45205ea4

Waarom bestaat CSPI?

Wij zijn een non-profit, niet-politieke en niet-religieuze internationale voorlichtingsbeweging.

We weten zeker dat alleen mensen met kennis in staat zijn onze samenlevingen op zo’n manier te beïnvloeden dat we ons verder ontwikkelen.

Wij van CSPI menen dat kennis die zo belangrijk is, toegankelijk moet zijn voor iedereen, zodat je jouw eigen, geïnformeerde conclusies kunt trekken. 

CSPI onthult politieke principes van de islamistische leer die al meer dan 1400 jaar bestaan en die, zoals de islam zelf zegt, uiteindelijk alle mensen betreffen. Die principes zijn gebaseerd op totaal andere waarden dan de onze; dat maakt ze moeilijk te begrijpen.

We bestuderen drie heilige islamitische teksten die de trilogie worden genoemd (Sira, Hadith en Koran) en ons het verhaal vertellen van Mohammed en Allah, de hoogste autoriteiten wat betreft kennis over de politieke islam. Alle moslims wordt bevolen het voorbeeld van Mohammed te volgen; daarom moeten we ons in zijn leven verdiepen om hun geloofsovertuigingen te begrijpen.

Ons doel is 10% van de wereldbevolking voor te lichten over de ware aard ervan. 

We bieden iedereen gemakkelijk te begrijpen informatie over de Politieke Islam middels een uniek voorlichtingssysteem van vier niveaus. Het begint met de grondbeginselen, en bij elk niveau gaan we dieper op het onderwerp in. Al na het doorlopen van het eerste niveau ben je in staat met anderen te debatteren met behulp van heldere en feitelijke argumenten.

Wij verenigen kritisch denkende mensen die idealen koesteren die vrije, seculiere en tolerante culturen definiëren.

We promoten rationeel en objectief denken – een denkwijze zonder in extreme visies te vervallen. 

We vertalen, publiceren en verspreiden voorlichtingsmateriaal wereldwijd.

 

 

Wat kan jij doen?

Ons primaire doel is voorlichting. Het eerste wat je kunt doen is jezelf scholen in de wortels van de politieke islam en jouw vrienden en familie inlichten. Om te beginnen kun je opgeven voor onze nieuwsbrieven en het niveau 1 audioboek van onze gratis zelfstudiecursus downloaden. We moedigen je aan te beginnen met het bestuderen van de Politieke Islam.

Een andere manier om ons te helpen bij ons werk is jouw financiële steun. Ook kleine donaties, regelmatig of eenmalig, zijn al van belang. Als je meent dat ons werk zinvol is en onze doelstellingen en instelling deelt, kun je officieel CSPI-lid worden.

Iedereen kan altijd contact opnemen met ons en aan onze activiteiten meedoen, waaronder zowel kleine taken als complexe projecten die diverse soorten expertise vereisen. We werken met vele collega’s over de hele wereld samen aan plaatselijke en wereldwijde activiteiten.

Bill warner about d5b4fb7b3ceeda7a508a15cceaa9735986309f316a83c5726a799b74f72007e7

De mensen van CSPI

CSPI is een internationale organisatie die mensen over de hele wereld verbindt. We vormen een internationale gemeenschap die samenwerkt aan een lange-termijn doel, namelijk gemakkelijk te begrijpen kennis omtrent de wortels van de politieke islam en zijn invloed op de geschiedenis.

Wij staan voor een manier van denken die niet in extremen vervalt. 

Het basiswerk is gedaan door dr. Bill Warner, de voorzitter van CSPI, die gepromoveerd is in de wis- en natuurkunde en die zijn leven lang al geïnteresseerd is in religie en de effecten daarvan op de geschiedenis. De dag na 9/11 besloot hij om de bronteksten van de islam beschikbaar te maken voor de gemiddelde mens.

Vind je CSPI nuttig?