Center for the Study of Political Islam International

Methodologie en Onderzoek

Alles wat we zeggen heeft een verwijzing naar de islamitische basisteksten in de Trilogie: Koran, Sira, Hadith. De CSPII-methodologie is de gemakkelijkste en snelste manier om meer te weten te komen over de politieke islam.

Politiek, niet Religie

De islam heeft een politieke doctrine en een religieuze doctrine. De politieke doctrine (= Politieke islam) gaat iedereen aan, terwijl de religieuze doctrine alleen betrekking heeft op de beoefenaars ervan. CSPII houdt zich alleen bezig met de Politieke Islam, niet met moslims.

Kafir-centrisch

Er zijn drie gezichtspunten ten opzichte van de islam. Het standpunt hangt af van wat je gelooft over Mohammed. Als je gelooft dat Mohammed de profeet van Allah is, dan ben je een gelovige. Als je dit niet gelooft, ben je een Kafir. Het derde standpunt is dat van een apologeet voor de islam. Apologeten geloven niet dat Mohammed een profeet was, maar ze zeggen nooit iets dat kritisch zou zijn voor de islam.

CSPII benadert de islamitische teksten vanuit het niet-islamitische standpunt van de Kafir (niet-moslim). Alles in CSPII-boeken en alle andere CSPII-materialen bekijkt de islam vanuit het perspectief van hoe de islam kafirs beïnvloedt. Dit betekent ook dat de religie van weinig belang is. Een moslim geeft om de religie van de islam, maar alle kafirs worden beïnvloed door de politieke opvattingen van de islam, de Politieke Islam.

Autoriteit

Er zijn slechts twee ultieme autoriteiten over de islam – Allah en Mohammed. Allah is te vinden in de Koran. Mohammed is te vinden in de Sira (Mohammeds biografie) en in de Hadith (zijn woorden en daden). Een referentiesysteem stelt de lezer in staat om de inhoud van het boek te verifiëren met de islamitische fundamentele bronteksten.

Systemische kennis

De gemakkelijkste manier om de islam te bestuderen is om het hele plaatje te zien. De Koran alleen kan bijvoorbeeld niet worden begrepen vanwege een gebrek aan context, maar wanneer het leven van Mohammed wordt toegevoegd, wordt het logisch.

Niveaus van leren (CSPII-boeken)

De ideeën van de politieke islam zijn zeer vreemd voor onze beschaving. Er is herhaling nodig om deze nieuwe ideeën te begrijpen. De CSPII-methodologie maakt gebruik van vier trainingsniveaus om deze leer diepgaand te onderwijzen. Het eerste niveau is ontworpen voor een beginner en legt de hele reikwijdte van de islam uit. Elk niveau en boek herhaalt de basis om diepgaand leren te garanderen. Daarom kan elk boek op zichzelf worden gelezen of als onderdeel van de volledige serie.

Wetenschappelijke benadering

De CSPII-methodologie maakt gebruik van een rationele, wetenschappelijke benadering met op feiten gebaseerde redeneringen om de islamitische doctrine te deconstrueren. CSPII maakt gebruik van eenvoudige statistieken, grafieken en categorisatie om de doctrine te analyseren. We trekken de waarheid van de leer niet in twijfel, we onderzoeken alleen objectief wat er is. Wij beschouwen deze waarheid als vanzelfsprekend: Koran + Sira + Hadith (Trilogie) = Islamitische Leer. Om de doctrine te laten zien zoals het werkelijk is, benadrukt de CSPII het belang van precieze naamgeving bij het bespreken van de politieke islam.

Menu