Boek is toegevoegd aan de winkelwagen!

Islam in statistieken

51% van de bronteksten van de islamitische doctrine is gewijd aan de niet-moslim.

Politieke Islam heeft een toenemende invloed op ons dagelijks leven en is een veelbetekenende uitdaging voor de hoekstenen van onze westerse samenleving., zoals vrijheid, democratie, mensenrechten en gelijkwaardigheid van de geslachten. We zijn dagelijks getuige van geweld, onderdrukking en groeiende politieke eisen in naam van de islam. Heel vaak horen we daarentegen ook tegenreacties dat dit slechts een verkeerde interpretatie zou zijn van de islamitische ideologie en dat de ware islam iets volstrekt anders is. Wat is de ware aard van islam? Dit wordt duidelijk in een statische analyse van de bronteksten van de islam, opgesteld door de Amerikaanse wetenschapper dr. Bill Warner.

Trilogie

Vaak proberen mensen grip te krijgen op de islam door middel van de Koran maar deze vertegenwoordigt slechts 14% van de gehele islamitische doctrine en is moeilijk te begrijpen.  Het heeft geen korte samenvattingen, er is geen chronologische volgorde en het staat vol met herhalingen. De profeet Mohammed is de sleutel voor begrip over de islam. We kunnen over Mohammed lezen in zijn biografie, de Sira, en zijn overleveringen, de Hadith. Deze drie teksten (de Trilogie) - de Koran, de Sira en de Hadith – definiëren samen de islam en moeten als een geheel worden beschouwd.

Dualisme

Een van de fundamentele kenmerken van de islamitische teksten is dat ze tegenstrijdig zijn. We noemen dit "dualisme". Voor ons is het lastig om uitspraken te accepteren die elkaar tegenspreken omdat onze cultuur gebaseerd is op logica. Het dualistische karakter van de islam is gebaseerd op het levensverhaal van zijn oprichter, Mohammed. In de Mekkaanse periode, toen hij slechts een paar dozijn volgers had aangetrokken, verschenen er religieuze en poëtische verzen in de Koran. Zodra Mohammed en zijn volgers verhuisden naar Medina, waar hij een politicus en krijgsheer werd, begonnen de verzen in de Koran politiek te worden en wakkerden aanvallen aan tegen de niet-moslim (jihad). In Medina groeide het aantal moslims snel. 

Aangezien, volgens moslims, de Koran de exacte woorden zijn van Allah zoals de engel Gabriel ze aan Mohammed had gedicteerd, worden alle verzen, inclusief de tegenstrijdige delen, beschouwd als wereldwijd geldig. Chronologisch gezien zijn echter de latere (Medinaanse) verzen geduchter [krachtdadiger].

In openbare debatten spreken moslims en apologeten (geloofsverdedigers) over de tolerante en positieve verzen in de Koran. Er zijn 245 verzen ofwel 4.018 woorden in de Koran die iets positiefs zeggen over de niet-moslim (de kafir). Dit is ongeveer 2.6% van de totale koranische tekst. In alle gevallen worden de teksten echter gevolgd door andere verzen die de eerdere verzen ongeldig maken. Met uitzondering van zeven verzen (57 woorden) worden de “goede” verzen in een later hoofdstuk tenietgedaan. De zeven overgebleven verzen worden in latere Suras vervangen.

 

Kafir

Meer dan de helft van de teksten in de trilogie worden gewijd aan de kafir. Het gaat daarom niet zozeer hoe een moslim te zijn maar hoe om te gaan met de ongelovige. De originele betekenis van het woord kafir is “degene die de gekende waarheid toedekt of verbergt”. Een kafir weet dat de Koran waar is maar ontkent dit. De Koran zegt dat de kafir mag worden bedrogen, gehaat, tot slaaf gemaakt, bespot, gemarteld en gedood. De kafir is iedereen die niet accepteert dat Allah de enige god is en dat Mohammed Zijn boodschapper is.  Het woord kafir is echter geen neutraal woord; het is een zeer negatieve uitdrukking. De kafir wordt gehaat door Allah en Mohammed bevocht ze en probeerde ze met geweld aan de islam te onderwerpen. Kafir is feitelijk het woord dat het best definieert wat Politieke Islam inhoudt.

 

Sharia

De gehele mensheid zou geattendeerd moeten worden op de Koran en de Soenna (het volmaakte voorbeeld van Mohammed, dit is de Sira en de Hadith).  Het probleem is dat de Koran, de Sira en de Hadith op zo’n manier geordend zijn dat het heel moeilijk is ze te begrijpen.

Sharia is de codificatie (het op schrift gesteld recht) van kennis uit de Koran en de Soenna. Het wordt vaak "Sharia-wetgeving" genoemd. Sharia gaat echter niet alleen over wet, het behandelt ook theologie, gebed, liefdadigheid, vasten en seks. Er is geen enkel aspect van het leven dat de Sharia niet beslaat.

 

Joden

Joden spelen een belangrijke rol in de islam. Mohammed claimde dat hij de uiteindelijke profeet was van Abrahams geloof. De Mekkaanse Koran staat vol met verhalen over joodse mensen. In dit deel van de Koran worden joden vereerd. In Medina verandert dit volledig, er waren daar drie stammen die ongeveer de helft van de bevolking in de stad omvatten. De joden van Medina accepteerden Mohammed niet als de opvolger van hun traditie. Mohammed veranderde de richting van het gebed van Jerusalem naar Mekka en de Koran raakte gevuld met jodenhaat en negatieve verzen. Vier jaar later was er in Medina geen vrije jood meer over. Mohammed versloeg de eerste twee stammen, nam al hun geld en verbande hen uit Medina. Het lot van de derde en sterkste stam spreekt voor zich. Ongeveer 800 joodse mannen werden geëxecuteerd, de vrouwen werden als slaaf verkocht en de kinderen werden geadopteerd in moslimfamilies.

 

Jihad

Jihad is de zesde zuil van de islam en wordt in alle teksten van de trilogie genoemd. Jihad betekent letterlijk “strijd” of “inspanning”. Er zijn in islam twee soorten jihad – de grotere en mindere jihad.  De grotere jihad betekent spirituele inspanning of innerlijke strijd, maar slechts 2% van de Bukhari Hadith en 25% van de Sira wordt gewijd aan deze soort jihad. De resterende 98% van de Bukhari Hadith en 75% van de Sira gaat over jihad die gewapende strijd behandelt. Door gebruik van geweld werd islam succesvol en daarom vermeldt bijna elke Hadith jihad als de beste handeling die een moslim kan doen.

 

Vrouwen

De islamitische doctrine dicht vrouwen in verschillende passages zowel een hogere, een gelijkwaardige als ook een lagere status dan mannen toe.

hogere status van vrouwen (Koran 5% van de tekst, Hadith 0.6% van de tekst): Islam prijst vooral vrouwen als moeders.

gelijkwaardige status van vrouwen (Koran 23% van de tekst, Hadith 10% van de tekst): Vrouwen en mannen worden gelijkwaardig beoordeeld op de Dag des Oordeels. Neutrale verwijzingen over vrouwen zonder expliciet commentaar over hun status vallen ook onder deze categorie.

lagere status van vrouwen (Koran 71% van de tekst, Hadith 89% van de tekst): Het merendeel van de islamitische doctrine plaatst vrouwen als met een inferieure status ten opzichte van mannen. Dit houdt ook in de verdeling van erfenis, getuigenis in een rechtbank, intelligentie en religieuze vermogens van beide geslachten. Verwijzingen naar speciale regels voor vrouwen, die – in vergelijking met mannen – hun vrijheid beperken, vallen ook onder deze categorie. 

De islamitische doctrine toetsen met een statistische analyse is een betrouwbare methode die licht werpt op de ware aard van deze teksten en zorgt voor belangrijke gegevens in de discussie over Politieke Islam. We kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk beschrijven hoe de islamitische doctrine de kafir benadert of welke status aan vrouwen wordt toegekend. We hoeven niet meer afhankelijk te zijn van meningen en standpunten van politieke, academische of spirituele autoriteiten. We kunnen nu feiten gebruiken. 

Word een deskundige in Politieke Islam

Ontvang onze zelfstudie cursus niveau 1 audioboek GRATIS en schrijf in voor onze nieuwsbrief

Ik wil de CSPI nieuwsbrief ontvangen
Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden en condities
Lees meer

Dualisme

Islam is gebaseerd op twee uitgangspunten - dualisme en onderwerping.

Lees meer

Dhimmi

Het was de dhimmi-status die het christendom vernietigde.

Lees meer

Onderwerping

De Koran en de Hadith zeggen dat elke persoon zich moet onderwerpen aan de islam.

Lees meer
Vind je CSPI nuttig?