Tarptautinis politinio islamo studijų centras

POLITINIS ISLAMAS: SAVARANKIŠKOS STUDIJOS, 1 LYGIS (yra knygynuose)

SSC1_kindle.jpg
Share

Lygis 1

Yra knygynuose! (pereiti į internetinį knygyną)

Paremta faktais

Nuomonių apie islamą galite rasti ir populiariojoje žiniasklaidoje, tačiau tik nedaugelis išmano apie islamo doktrinos faktus ir tikrąją islamo prigimtį – Mahometą ir Alachą.

Knygos POLITINIS ISLAMAS: SAVARANKIŠKOS STUDIJOS kursas yra pagrįstas trimis islamo šaltinių tekstais: Koranu (Alacho žodžiais), suna (Mahometo biografija) ir chadisais (jo tradicijomis). Jei savo turimas žinias įgijote iš šių originalių tekstų, jas galite patikrinti ir įtvirtinti.

Atskleistos paslaptys

Koraną ir visus islamo tekstus sunku perskaityti. Tačiau kai dirbtinė kalba yra pakeičiama paprasta, rezultatai stulbina.

Šioje knygoje sužinome, kad islamo etinė sistema pagrįsta dualizmu: vienas taisyklių rinkinys taikomas musulmonams, kitas – ne musulmonams (kafirams). Kad islamas kaip religija buvo nesėkminga. Mahometui ėmė sektis tik tada, kai jis pasuko į džihadą ir politiką.

Trys savarankiškų studijų kurso lygiai

Šiame trijų lygių savarankiškų studijų kurse yra keturiolika skirtingų temų apie islamą. Kiekviename lygyje tam tikra tema nagrinėjama dar nuodugniau, nei buvo atskleista ankstesniame lygyje. Nagrinėjamų temų pavyzdžiai: Mahometas; džihadas; krikščionys; moterys; paklusnumas; dualizmas. 1, 2, 3 lygių politinio islamo savarankiškų studijų kursas panaikins painiavą jums siekiant geriau pažinti islamą. Jūs suprasite, kas skatina įvykius islamo pasaulyje ir ką tai reiškia mūsų civilizacijai. Ši knyga yra 1-asis lygis.

.

Yra knygynuose! (pereiti į internetinį knygyną)

.