Knyga pridėti į krepšelį!

Politinio islamo skaičiai

51 % visų islamo doktrinos šaltinių teksto yra skirta ne musulmonams.

Politinio islamo įtaka mūsų kasdieniam gyvenimui auga ir meta iššūkį vakarietiškos visuomenės pamatams: laisvei, demokratijai, žmogaus teisėms ir lyčių lygybei. Kasdien matome islamo vardu vykdomą smurtą, suvaržymus ir augančius politinius reikalavimus. Taip pat dažnai girdime, kad tokie veiksmai tėra klaidinga islamo ideologijos interpretacija ir kad tikrasis islamas – visiškai kas kita. Kokia tikroji islamo prigimtis? Tai atskleidžia statistinė islamo šaltinių analizė, atlikta amerikiečių mokslininko Dr. Bilo Vornerio.

Trilogija

Žmonės dažnai bando suprasti islamą remdamiesi Koranu, bet tai tik 14% visos islamo doktrinos ir jis sunkiai suprantamas. Jame nėra vientisų istorijų, nėra chronologinės tvarkos ir daug pasikartojimų. Norint suprasti islamą, svarbu žinoti apie Mahometą. Galime perskaityti apie Mahometą jo biografijoje - siroje, ir jo tradicijose - hadisuose. Šie trys tekstai - vadinami trilogija: Koranas, sira ir hadisai - apibūdina islamą ir sudaro visumą.

Dualizmas

Vienas esminių islamo tekstų bruožų - jie prieštarauja patys sau. Tai vadiname dualizmu. Mums sunku priimti teiginius, kurie prieštarauja vienas kitam, nes žinios mūsų kultūroje remiasi logika. Dualistinis islamo būdas yra paremtas jo pradininko Mahometo gyvenimo istorija. Mekos periodu, kai Mahometas pritraukė tik keliasdešimt pasekėjų, Korane atsirado religiniai ir poetiški posmai. Iškart Mahometui ir jo pasekėjams emigravus į Mediną, kur jis tapo politiku ir kariu, Korano posmai tapo politiški ir skatino atakas (džihadą) prieš ne musulmonus. Musulmonų skaičius Medinoje sparčiai išaugo.

Kadangi (pagal musulmonus) Koranas yra tiesioginiai Alacho žodžiai, kuriuos angelas Gabrielius diktavo Mahometui, visi posmai, įskaitant ir prieštaraujančius, laikomi visuotinai teisingais. Visgi chronologiškai vėlesni (Medinos) posmai yra svarbesni.

Viešuose debatuose musulmonai ir jų apologetai dažnai kalba apie tolerantiškus ir teigiamus Korano posmus. Korane yra 245 posmai arba 4018 žodžių, teigiamai atsiliepiančių apie ne musulmonus (kafirus). Tai yra maždaug 2,6% Korano teksto. Tačiau visais atvejais posmus keičia kiti posmai, darantys juos negaliojančiais. Išskyrus 7 posmus (57 žodžius),  „gerieji“ posmai yra panaikinami vėlesniame skyriuje. Likę 7 posmai pakeičiami tolimesnėse surose.

Kafiras

Daugiau nei pusė trilogijos teksto skirta kafirui. Dėl to labiau nagrinėjama ne kaip būti musulmonu, o ką daryti su netikinčiais. Originali žodžio „kafiras“ prasmė - tas, kuris slepia žinomą tiesą. Kafiras žino, kad Koranas tiesa, bet tai neigia. Korane rašoma, kad kafirą galima apgaudinėti, nekęsti, tyčiotis, kankintis ir nužudyti. Kafirai yra visi, nesutinkantys, kad Alachas yra vienintelis dievas, o Mahometas - Jo pranašas. Žodis „kafiras“ nėra neutralus, tai labai neigiamas išsireiškimas. Kafirų nekenčia Alachas, Mahometas su jais kovojo ir stengėsi priversti juos paklusti islamui. Kafiras iš tiesų yra žodis, geriausiai apibūdinantis, kas yra politinis islamas.

Šariatas

Koraną ir Suną (tobulą Mahometo pavyzdį, pvz., sirą ir hadisus) turėtų peržvelgti visa žmoniją. Problema ta, kad Koranas, sira ir hadisai parašyti taip, kad juos suprasti sudėtinga. Šariatas yra informacijos iš Korano ir Sunos kodifikacija. Dažnai vadinamas „Šariato teise“. Visgi šariatas susijęs ne vien su teise. Taip pat keliami teologijos, maldos, labdaros, pasninkavimo ir sekso klausimai. Nėra gyvenimo aspketo, kurio neapima šariatas.

Žydai

Žydų vaidmuo islame ypatingas. Mahometas teigė esantis paskutinis Abraomo tikėjimo pranašas. Mekos Korane apstu istorijų apie žinomus žydų asmenis. Šioje Korano dalyje žydai labai gerbiami. Viskas pasikeičia Medinoje, kur buvo trys žydų gentys, sudariusios apie pusę miesto populiacijos. Žydai Medinoje nepripažino Mahometo jų tradicijos tęsėju. Mahometas pakeitė maldų kryptį iš Jeruzalės į Meką, o Korane išryškėjo neapykanta žydams ir neigiami posmai. Po ketverių metų Medinoje nebuvo nė vieno laisvo žydo. Mahometas nugalėjo pirmas dvi gentis, paėmė visus jų pinigus ir ištrėmė iš Medinos. Trečios stipriausios genties likimas kalba pats už save. Maždaug 800 žydų vyrų buvo nužudyti, moterys parduotos į vergiją, o vaikai paimti į musulmonų šeimas.

 

Džihadas

Džihadas yra šeštasis „islamo stulpas“ ir yra minimas visuose trilogijos tekstuose. Žodis džihadas reiškia „kova“ arba „pastangos“. Islame yra dvi džihado rūšys: didysis džihadas ir mažasis džihadas. Didydis džihadas - dvasinės pastangos arba vidinė kova, bet tik 2% Bukhari hadisų ir 25% siros paskirta tokiam džihadui. Likę 98% Bukhari hadisų ir 75% siros, nagrinėjant džihadą, kalba apie ginkluotą smurtą. Kaip tik dėl smurto islamas išplito ir dėl to beveik visi hadisai, kuriuose minimas džihadas, apibūdina smurtą vardan islamo kaip geriausia, ką gali padaryti musulmonas.

Moterys

Palyginti su vyrais, skirtingose islamo doktrinos ištraukose moterims priskiriamas aukštesnis, lygus arba žemesnis statusas.

• aukštesnis moterų statusas (Korane 5% teksto, hadisuose 0,6% teksto): islame gerbiamos moterys, ypač kaip motinos.

• lygus moterų statusas (Korane 23% teksto, hadisuose 10% teksto): moterys ir vyrai paskutinio teismo dieną bus teisiami lygiai. Neutralūs pasisakymai apie moteris, nekomentuojant jų statuso, taip pat įtraukiami.

• žemesnis moterų statusas (Korane 71% teksto, hadisuose 89% teksto): didžiojoje islamo doktrinos dalyje moterų statusas žemesnis nei vyrų. Tai įtraukia: paveldo dalybas, liudijimų svarbą teisme, skirtingų lyčių intelekto ar religinius gebėjimus. Nuorodos į ypatingas taisykles moterims, kurios palyginti su vyrais varžo jų laisvę, taip pat įtraukiamos.

 

 

 

Islamo doktrinos statistinė analizė - patikimas metodas, atskleidžiantis tikrąją tekstų esmę ir diskusijoms apie politinį islamą pateikiantis svarbių duomenų. Pavyzdžiui, lengvai galime apibūdinti, kokia kafiro pozicija ir koks moterų statusas pagal politinį islamą. Mums daugiau nebereikia remtis politinių, akademinių ar dvasinių autoritetų nuomonėmis. Dabar galime naudotis faktais.

Tapk politinio islamo ekspertu

Įsigykite savarankiškų studijų pirmojo lygio audio knygą FREE OF CHARGE ir užsisakykite mūsų mokomąjį naujienlaiškį.

Noriu gauti CSPI naujienlaiškį
Skaityti daugiau

Kafiras

Dažniausiai verčiama - netikintysis, tačiau toks vertimas klaidingas.

Skaityti daugiau

Paklusimas

Korane ir hadisuose teigiama, kad visi pasaulyje privalo paklusti islamui.

Skaityti daugiau

Mahometas

Korane sakoma, kad Mahometas - dieviškas žmogaus pavyzdys visai žmonijai

Skaityti daugiau
Manote, kad CSPI veikla naudinga?
Sekite mus Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147