Bogen er lagt i din indkøbskurv!

Statistisk islam

51% af kildeteksterne i den islamiske doktrin er dedikeret til ikke-muslimer.

Statistisk islam

 

 

Politisk islam har i stigende grad indflydelse på vores hverdag og udgør en stor udfordring for hjørnestenene i det vestlige samfund, såsom frihed, demokrati, menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene. Hver dag er vi vidne til vold, undertrykkelse samt et voksende antal politiske krav i islams navn. Ofte hører vi også, at sådanne handlinger blot er en forkert fortolkning af islams ideologi, og at sand islam er helt anderledes. Hvad er islams sande natur? Dette afsløres i en statistisk analyse af islams kildetekster, udført af den amerikanske videnskabsmand Dr. Bill Warner.

Folk forsøger ofte at forstå islam på baggrund af Koranen, men den udgør kun 14% af den samlede islamiske doktrin og er vanskelig at forstå. Den indeholder ikke kompakte historier, der er ingen kronologisk rækkefølge, og den er fuld af gentagelser. Profeten Muhammed er nøglen til at forstå islam. Vi kan læse om Muhammed i hans biografi, sira, og hans traditioner, hadith. Disse tre tekster - Koranen, sira og hadith (samlet kaldet trilogien) - definerer islam og er nødvendig at tage som en helhed.

 

Dualisme

Et af de grundlæggende karakteristika ved de islamiske tekster er, at de er selvmodsigende. Vi kalder dette for "dualisme". Det er svært for os at acceptere udsagn, der modsiger hinanden, fordi viden i vores kultur er baseret på logik. Islams dualistiske karakter er derimod baseret på dens grundlægger, Muhammed. Da Muhammed var i Mekka og kun tiltrak nogle få tilhængere, dukkede religiøse og poetiske vers op i Koranen. Så snart Muhammed og hans tilhængere udvandrede til Medina, hvor han blev politiker og kriger, begyndte Koran-versene at være politiske og opmuntre til angreb mod ikke-muslimer (jihad). Antallet af muslimer voksede hurtigt i Medina.

 

Koranen er, ifølge muslimer, Allahs præcise ord, idet ærkeenglen Gabriel dikterede dem til Muhammed. Derfor betragtes alle versene, herunder de modstridende, som universelt gyldige. Men vers der findes kronologisk senere (fra Medina) er ifølge islam mest kraftfulde.

 

I den offentlige debat taler muslimer og apologeter ofte om tolerante og positive vers i Koranen. Der er 245 vers eller 4.018 ord i Koranen, der siger noget positivt om ikke-muslimer (kafirer). Dette er ca. 2,6% af Koranens samlede tekst. Men i hvert tilfælde er versene efterfulgt af andre vers, der afkræfter dem. Bortset fra 7 vers (57 ord) er de "gode" vers ophævet senere i kapitlet. De resterende 7 vers afløses i senere suraer.

 

Kafir

Mere end halvdelen af trilogiens tekst er dedikeret til de vantro. Derfor handler det ikke nær så meget om at være muslim, som det handler om, hvordan man skal håndtere de ikke-troende. Den oprindelige betydning af ordet kafir er "en, der dækker eller skjuler den kendte sandhed". En kafir ved, at Koranen er sand, men benægter det. Koranen siger, at kafirer kan blive snydt, hadet, gjort til slaver, hånet, tortureret og dræbt. Alle, der ikke accepterer, at Allah er den eneste gud, og Muhammed er hans budbringer, er kafirer. Ordet "kafir" er dog ikke neutralt; det er et meget negativt udtryk. Kafiren er hadet, og Allah og Muhammed kæmpede imod dem og forsøgte at tvinge dem til at underkaste sig islam. Kafir er faktisk det ord, der bedst definerer, hvad politisk islam er.

 

 

Sharia

Koranen og sunna (Muhammeds perfekte eksempel, dvs. sira og hadith) bør overholdes af hele menneskeheden. Problemet er, at Koranen, sira og hadith er arrangeret på en måde, så de er meget vanskelige at forstå. Sharia er en kodifikation af viden fra Koranen og sunna. Det kaldes ofte "sharia lov", men sharia handler ikke kun om loven. Den omhandler også teologi, bøn, velgørenhed, faste og køn. Der er intet aspekt af livet, som ikke er dækket i sharia.

 

Jøder 

Jøder spiller en vigtig rolle i islam. Muhammed hævdede, at han var den sidste profet i Abrahams tro. Mekka-Koranen er fyldt med historier om jødiske figurer. Jøder er æret i denne del af Koranen. Alt dette ændrer sig i Medina, hvor der var tre stammer, der tilsammen udgjorde omkring halvdelen af byens befolkning. Jøderne i Medina acceptede ikke Muhammed som en efterfølger af deres tradition. Muhammed ændrede bønnernes retning fra Jerusalem til Mekka, og Koranen blev fyldt med jøde-had og negative vers. Fire år senere var der ikke en eneste fri jøde tilbage i Medina. Muhammed slog de første to stammer, tog alle deres penge og forviste dem fra Medina. Skæbnen for den tredje og stærkeste stamme taler for sig selv. Ca. 800 jødiske mænd blev henrettet, kvinderne blev solgt til slaveri, og børnene blev adopteret ind i muslimske familier.

 

Jihad

Jihad er den sjette søjle i islam og er nævnt i alle trilogiens tekster. Jihad betyder bogstaveligt talt "kamp" eller "indsats". Der er to slags jihad i islam - større og mindre jihad. Den større jihad er den åndelige indsats eller indre kamp, men kun 2% af Bukhari Hadith og 25% af sira er afsat til denne form for jihad. De resterende 98% af Bukhari Hadith og 75% af sira om jihad refererer til væbnet vold. Takket være vold blev islam en succes, og derfor beskriver næsten hver hadith, der nævner jihad, det som den bedste handling en muslim kan gøre.

 

Kvinder

I forskellige passager i den islamiske doktrin tillægges kvinder en højere, såvel som en lavere status end mænd.

Højere status til kvinder (Koranen 5% af teksten, hadith 0,6% af teksten): Islam roser kvinder, især som mødre.

Lige status til kvinder (Koranen 23% af teksten, hadith 10% af teksten): Kvinder og mænd vil blive bedømt ligeligt på dommens dag. Neutrale referencer om kvinder uden eksplicitte kommentarer om deres status er også inkluderet i denne kategori.

Lavere status til kvinder (Koranen 71% af teksten, hadith 89% af teksten): Det meste af den islamiske doktrin placerer kvinder med en ringere status end mænd. Dette omfatter, når der skal deles arv, under vidnesbyrd i en retssal eller når det omhandler begge køns intelligens og religiøse evner. Henvisninger til særlige regler for kvinder, der - i forhold til mænd – begrænses i deres frihed, er også inkluderet i denne kategori.

 

At lave en statistisk analyse af den islamiske doktrin er en pålidelig metode, der kaster lys over disse teksters sande natur og bringer væsentlige data ind i diskussionen om politisk islam. For eksempel kan vi nemt beskrive, hvordan den islamiske doktrin forholder sig til kafirer, eller hvilken status den tilskriver kvinder. Vi behøver ikke at stole på udtalelser fra politiske, akademiske eller spirituelle myndigheder mere. Nu kan vi bruge fakta.

Bliv ekspert i politisk islam

Få vores "Self-study course level 1" lydbog GRATIS og tilmeld dig vores undervisernde nyhedsbrev

Jeg ønsker at modtage CSPIs nyhedsbrev
Jeg er enige i vilkår og betingelser
Læs mere

Underkastelse

Koranen og Hadith, siger at ethvert menneske må underkaste sig islam.

Læs mere

Sharia

Der er intet område af livet som ikke dækkes af sharia.

Læs mere

Muhammed

Koranen siger at Muhammed er den perfekte prototype for hele menneskeligheden.

Læs mere
Synes du at CSPI er nyttige?