Kniha byla přidána do košíku!

Vyjádření Centra pro studium politického islámu

K útoku v Orlandu dne 12. června 2016

Při včerejší tragické události na Floridě bylo zabito přes 50 lidí v důsledku džihádu. Politické elity a média nad útokem vyjadřují překvapení, přestože se události tohoto druhu dějí v západních zemích čím dál častěji. Když se podíváme podrobněji na islámskou doktrínu, zjistíme, že nemusíme být útokem až tak překvapeni. Islámská doktrína a z ní vycházející právo šaría zaujímá k homosexualitě negativní postoj a zároveň vyzývá své následovníky k šíření a aplikování islámských pravidel ve společnosti.
 
[Korán 7:80-84] A hle, pravil Lot lidu svému: "Zdaž budete se oddávat nemravnosti, jíž před vámi se žádný na světě tomto nedopustil? Vždyť vy z vášně své k mužům vcházíte místo k ženám! Vy věru jste lid, jenž všechnu míru překračuje!" A bylo odpovědí národa jeho jedině to, že řekli: "Vyžeňte je z města svého, neboť to jsou lidé, kteří o čistotu usilují!" A zachránili jsme jej i rodinu jeho kromě ženy jeho, jež byla s těmi, kdož se omeškali. A seslali jsme na ně děšť - a pohleď, jaký byl konec provinilců!
 
[Abú Dawúd 033,4448] "Jestliže je muž, který není ve svazku manželském, zatčen za sodomii, bude ukamenován k smrti."
 
[Korán 26:165] Což se chcete jen k mužům z lidstva všeho přibližovat a manželky své, jež pro vás Pán váš stvořil, zanedbávat? Ba, vy věru jste lid přestupníků!
 
[Buchárí 4,52,142] Mohamed prohlásil: "Bojovat proti káfirům v džihádu třeba jen jeden den je významnější než celá země a všechno na ní. Denní či noční výprava ve jménu džihádu znamená víc než celý svět a všechno na něm."
 
Kolektiv autorů CSPI

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147