Kniha byla přidána do košíku!

Útoky v Paříži

Byla pařížská atentátnice džihádistkou?

Šestadvacetiletou sestřenici hlavního organizátora útoků ze 13. listopadu, Hasnu Aitboulachcenovou, o níž není jasné, zda byla sebevražednou atentátnicí, média vykreslují jako dívku, která se nikdy nezajímala o náboženství a nikdy nečetla korán. Vzápětí uvádějí, že v posledním měsíci svého života začala mladá žena nosit muslimský závoj a v té době se také zřejmě radikalizovala. (Odkaz na článek ze serveru Echo24 zde.) 
 
Džihád a mučednictví jsou jedním ze základních témat islámské doktríny. Základní trilogie islámu (korán, síra a hadísy) věnuje džihádu celkem 31% svého textu. K tomu, aby se kterýkoliv člověk stal džihádistou, není třeba dlouhodobého a podrobného studia koránu.
 
Korán 2:216 A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Alláh to zná, zatímco vy to neznáte.
 
Korán 9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma, dokud se nepodrobí a nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
 
Korán 61:10 Vy, kteří věříte! Mám vám ukázat obchod, jenž ochrání vás před trestem bolestným? Uvěřte v Alláha a posla Jeho a veďte boj na cestě Boží majetky svými i životy svými! A to bude pro vás nejlepší, jestliže jste vědoucí!
 
[Buchárí 4,52,142] Mohamed: "Bojovat s káfiry (nevěřícími, pozn. CSPI) byť i jediný den je ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží. Kousek v ráji, který je menší než vaše jezdecké bičíky, je větší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží. Jeden den nebo noční cesta strávené v džihádu jsou ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží." 

Kolektiv autorů CSPI

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147