Kniha byla přidána do košíku!

Terminologie v médiích

Teroristické útoky, nebo džihád?

Média jsou nyní plná informací o džihádistických útocích v Paříži. Převážná většina z nich ovšem používá nesprávnou terminologii a nepojmenovává jevy pravými jmény. Je to způsobeno nízkou informovaností o islámské doktríně a neznalostí politického islámu.
 
1) „Islamismus“ (jako ideologie) a „islamista“ (jako člověk praktikující „islamismus“) jsou pouze smyšlené pojmy bez skutečného obsahu. Správné pojmenování je „politický islám“ a „džihádista“. 
 
 
2) „Terorismus“ (jako násilný akt) a „terorista“ (jako osoba páchající teror) jsou v souvislosti s politickým islámem nepřesná označení. Správné pojmenování jsou „džihád“ a „džihádista“. Osoba páchající násilí na základě doktríny politického islámu je primárně džihádistou, až sekundárně můžeme mluvit o tom, že jde o teroristu (v kontextu západní terminologie). Džihádu se věnuje celkem 31% islámské doktríny.
 
 
Džihád v doktríně politického islámu
 
Výběr z koránu:
 
[Korán 2:216] A je vám předepsán také boj (džihád, pozn. CSPI), i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Alláh to zná, zatímco vy to neznáte.
 
[Korán 4:89] A přáli by si, abyste se stali káfiry, jako jsou oni, a abyste byli všichni stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud neopustí své domovy, aby bojovali na cestě Boží (džihád, pozn. CSPI). A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete!
 
[Korán 9:29] Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma, dokud se nepodrobí a nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
 
[Korán 4:95] Nejsou si rovni ti věřící, kteří zůstali sedět doma – kromě těch, kdož jsou neschopní, s těmi, kdož usilovně bojují za Alláha (džihád, pozn. CSPI) majetky svými i životy svými!
 
[Korán 8:41] A vězte, že zmocníte-li se jakékoliv kořisti, náleží z ní jedna pětina Alláhovi a Jeho poslu, jeho rodině, sirotkům a chudým pocestným.
 
 
Výběr ze síry (životopisu proroka Mohameda):
 
[M448] Po všech těchto vítězstvích začali někteří muslimové říkat, že dny války jsou u konce a dokonce začali prodávat výzbroj. Mohamed to však zakázal a řekl: „Z řad mého lidu nezmizí družina odhodlaná k boji za pravdu, dokud se neobjeví antikrist.“ Džihád byl uznán za součást běžného života. 
(Bill Warner: Síra – život Mohameda)
 
[I690] Zajatce vzali do Medíny, kde na tržišti vykopali příkopy. Během toho dne přišlo o hlavu osm sem Židů. Mohamed a jeho dvanáctiletá žena Áiša seděli a pozorovali ten masakr celý den až do noci. Apoštol Alláhův nechal zabít všechny židovské muže. 
(Bill Warner: Síra – život Mohameda)
 
 
Výběr z hadísů (tradice proroka Mohameda):
 
[Muslim 001,0031] Mohamed: „Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu do té doby, dokud lidé nepřijmou, že neexistuje jiný bůh nežli Alláh a dokud neuvěří, že jsem jeho prorokem a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vysloveny. Když takto učiní, budu chránit jejich životy a majetek, pokud šaría nestanoví jinak, v tom případě pak jejich osud leží v rukou Alláhových.“
 
[Buchárí 4,52,142] Mohamed: „Bojovat v džihádu s káfiry byť i jediný den je ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží. Jeden den nebo noční cesta strávené v džihádu jsou ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží.“
 
[Buchárí 4,52,96] Mohamed: „Každý, kdo vyzbrojí džihádistu, je odměněn stejně, jako je odměněn válečník. Každý, kdo poskytne náležitou péči rodinným příslušníkům svatého bojovníka, bude odměněn stejně, jako je odměněn válečník.“
 
[Buchárí 1,2,35] Mohamed prohlásil: „Muž, který se zapojí do džihádu a nebude k tomu donucen ničím jiným, než upřímnou vírou v Alláha a jeho proroka – a přežije, bude Alláhem odměněn buď po smrti, nebo prostřednictvím válečné kořisti. Jestliže je zabit v bitvě a zemře jako mučedník, bude přijat v ráji.“


Centrum pro studium politického islámu

 

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147