Kniha byla přidána do košíku!

Sex s Evropankou jako odměna muslimovi za účast v džihádu

Politický islám a polygamie

Proč mohou mít muslimové až čtyři ženy?

Protože to podle koránu je dovoleno, sám Mohamed měl nejméně 11 žen a mnoho sexuálních otrokyň. Jedna z jeho žen Áiša se za něj provdala ve věku šesti let. Pro muslimy je Mohamed největším vzorem. Proto mají muslimové povoleno pojmout až čtyři ženy.

Kdo byly Mohamedovy sexuální otrokyně? 

Mohamedovými sexuálními otrokyněmi byly nemuslimky, které si muslimové podrobili. Znásilňování káfirských žen je zakotveno v islámském právu a tradici. Zneužívání žen je stejně jako automobilové bombové útoky, střílení v nočních klubech či náhodná pobodání projevem útoku na západní hodnoty. Cílem je vyvolat zmatek a strach.

I když je sexuální otrokyně vdaná a má manžela, je pro muslima z morálního hlediska v pořádku, když s ní má sex: 

4:24 A jsou vám zakázány také vdané ženy, pokud nejsou vašimi otrokyněmi. To je vám předepsáno Alláhem! A vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí jmění svého jako muži spořádaní, nikoliv prostopášní. A za to, co jste užívali s těmito ženami, dejte jim jejich odměnu podle ustanovení. A nebude pro vás hříchem, na čem se vzájemně dohodnete po stanovené době – a Alláh je vševědoucí, moudrý.

Výše uvedený verš vznikl v době džihádu v Chajbaru. V tomto období Mohamed zaútočil na židy z Chajbaru a podrobil si je. Židé, kteří přežili, byli odsouzeni k tomu, aby se z nich stali dhimmí [1]. Museli obdělávat pole a byli donuceni k tomu, aby polovinu výnosu odevzdávali džihádistům. Z některých žen se navíc staly sexuální otrokyně [2].

Sexuální otrokyně v Evropě

Znásilnění se již po staletí v mnoha zemích používá jako taktika džihádu a nyní jsme jeho svědky i v Evropě. Mnoho muslimů věří, že znásilňování žen je morálně v pořádku, a považují je za odměnu za džihád. Opakované násilné útoky na ženy v Evropě přispěly k nárůstu hnutí, která se staví proti těmto incidentům. Největší z nich se nazývá #120db [3]. Mladé Němky se staly oběťmi muslimských přistěhovalců, a proto začaly nahlas a otevřeně mluvit o problému, který se média a vlády v celé Evropě snaží zlehčovat a tajit [4].

Více informací o džihádu a sexuálním otroctví najdete v knize Billa Warnera The Doctrine of Slavery – An Islamic Institution, Centrum pro studium politického islámu, 2010 (v češtině zatím nevyšlo).

Dodatek 

Pro muslimy je sex s otrokyněmi ve stejné morální kategorii jako skromnost, pravdivá mluva či věnování peněz na islámskou charitu. Není s ním spojena žádná vina a je z morálního hlediska v pořádku, protože ho korán povoluje. 

70:22 Ne tak ti, kdo se modlí, kdo v modlitbách jsou vytrvalí, kdo stanovili podíl z jmění svého pro žebráka i nešťastníka nemajetného a kdo den soudný za pravdivý uznávají a trestu Pána svého se obávají – vždyť před trestem Pána tvého nikdo jist si není – a kdo svá pohlaví chrání jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni – kdož však více než po tomto touží, to věru jsou přestupníci; a kdo svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují a kdo při svědectvích svých v pravdě stojí a o modlitby své pilně dbají – takoví v zahradách rajských se s poctami setkají!

Džihád byl někdy velmi ohavný, jak ukazuje následující verš:

I980 Když Zajd přepadl kmen Fazarovců, byl spolu s ostatními raněn. Zajd přísahal, že nebude mít sex, dokud se nepomstí za svá zranění. Když se uzdravil, Mohamed ho poslal zpět do boje proti Fazarovcům. Uspěl a zajal několik žen. Jednou z nich byla stará žena Umm Kirfa, které zabil manžela. Zajd jí ke každé noze přivázal lano, které pak uvázal k velbloudovi, a tím Umm Kirfu roztrhl na části. Její dcera byla zajata a dle své libosti se na ní vystřídali tři různí muži. 

Srozumitelné informace o polygamii s přesnými citacemi z koránu, hadísů a síry můžete nalézt na tomto odkazu.


[1] Dhimmí je nemuslim, který se musí podrobit nařízením islámu.

[2] Bill Warner, Doktrína otroctví, Centrum pro studium politického islámu, 2010.

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147