Kniha byla přidána do košíku!

Politický islám a ženy

Newsletter

"Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Alláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Alláh věru je vznešený, veliký." Korán 4:34

 

NĚMECKO

Stovky případů: Počty nucených sňatků v Berlíně na vzestupu

23. 11. 2018

V roce 2017 bylo v Berlíně zaznamenáno 570 případů nucených sňatků nebo pokusů o ně. To je o 19 % více, než se uvádělo v posledním průzkumu z roku 2013. Odborníci v této oblasti se domnívají, že počet nenahlášených případů je mnohem vyšší. Podle výsledků průzkumu pochází 83 % těchto případů z muslimského prostředí. „Dostupná data jsou také důvodem k obavám, že příliv osob z muslimských zemí v posledních letech bude znamenat další nárůst,“ říká Falko Liecke, zástupce starosty městské části Neukölln.

Původní článek

 

FINSKO

Mladé dívky ve Finsku jsou stále více obtěžovány a zneužívány dospělými migranty – policie varuje

4. 12. 2018

Policie v Oulu byla nedávno informována o četných případech, kdy se dospělí muži snaží nalákat mladé dívky prostřednictvím internetu. Policie uvedla, že muži, cizinci se špatnou finštinou, kontaktují „výrazně mladší“ dívky v okolí, což má za následek sexuální zneužití. V současné době jsou známy 3 případy migrantů, kteří jsou podezřelí ze sexuálního zneužívání dětí v Oulu. Jeden z těchto případů souvisí  se sexuálním zneužíváním dívky ve věku 10 až 14 let po dobu několika měsíců. Ve všech těchto případech byly znásilněnými a sexuálně zneužitými děti mladší patnácti let. Ve všech těchto případech jsou podezřelými uprchlíci anebo žadatelé o azyl.

Původní článek

 

RAKOUSKO

Vražda ženy: děti musely přihlížet zločinu

9. 1. 2019

Muž tureckého původu ubodal svou ženu; tři děti (ve věku jednoho, tří a devíti let) musely krvavému zločinu přihlížet. Dvojice byla ve vesnici známá, žena konvertovala k islámu a chodila zahalená. Žena údajně přemýšlela o rozchodu. Obviněný sedmatřicetiletý muž byl sledován Úřadem na ochranu ústavy. Podle svědků měl chodit po vesnici a snažit se přesvědčit další lidi o své víře. Muž byl také spatřen na vánočních trzích, kde nabádal lidi, kteří pili alkohol, aby s tím okamžitě přestali.

Původní článek

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Sexuální zneužívání britských dívek sikhského vyznání bylo policií "ignorováno" z důvodu "politické korektnosti"

25. 11. 2018

Gangy muslimských mužů převážné pákistánského původu obtěžovaly britské dívky sikhského vyznání po desetiletí, odhaluje šokující zpráva. Podle charitativního týmu Sikhského mediačního a rehabilitačního centra byly dívky obtěžovány  muslimskými muži v děsivém koloběhu sexuálního zneužívání od roku 1960. Co je však šokující, je fakt, že policie z důvodu "politické korektnosti" od tohoto zneužívání po celou dobu odvracela pozornost. Studie podpořena labouristickými členy parlamentu, zjistila, že policie stížnosti "nezodpovědně ignorovala".

Původní článek

 

SAUDSKÁ ARÁBIE

Osmnáctiletá odpadlice prchá ze Saudské Arábie, bojí se smrti a mučení

7. 1. 2019

Rahaf Mohammed al Kunun, osmnáctiletá žena ze Saudské Arábie, se pokusila uprchnout od své rodiny přes Bangkok do Austrálie. Říká, že ve své domovské zemi jí bylo vyhrožováno mučením a smrtí. Zřekla se islámu, což se v Saudské Arábii trestá smrtí, měla strach z nuceného sňatku a její rodina ji mučila. Půl roku žila zamčena v místnosti poté, co si ostříhala vlasy.

Původní článek

 

 

DOKTRÍNA VZTAHUJÍCÍ SE K ŽENÁM 

Z koránu:

Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Alláha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím! (Korán 2:223)

Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům. [...] berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení. (Korán 4:3)

 

Síra od Ibn Isháka (Mohamedova biografie):

Alláh vám dovoluje, abyste je (ženy) umístili do oddělené místnosti a lehce zbili. Pokud se vyhýbají tomu, co je zakázáno, mají právo na jídlo a oblečení. Můžete jim některé věci zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat. (Ishák 969)

 

Z hadísů od Buchárího:

Mohammed se zeptal: "Nemá snad očité svědectví ženy poloviční váhu svědectví muže?" Žena s tím souhlasila a Mohamed dodal: „Je tomu tak proto, že mysl ženy je méněcenná." (3. svazek, 48. kniha, číslo 826) 

Mohamed: "Pokud muž požádá svou ženu o sex a ona ho odmítne a způsobí tak, že bude spát rozzlobený, andělé ji budou proklínat celou noc." (4. svazek, 54. kniha, číslo 460)

Během bitvy o al-Džamál, se Mohamed dozvěděl, že perský lid si zvolil za vládce Husravovu dceru. Mohamed k této události dodal: "Národ, který si za vládce zvolí ženu, nikdy nedosáhne úspěchu." (9. svazek, 88. kniha, číslo 219)

 

Z hadísů od Abú Dawúda:

Mohammed řekl: "Muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svoji ženu." (11, 2142)

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147