Kniha byla přidána do košíku!

Politický islám a podřízení

Newsletter

Evropa je svědkem vzestupu islámského šovinismu, požadavků na uplatňování práva šaría a násilného zastrašování. Zákony schvalované evropskými státy a usnesení na univerzitách a v jiných institucích potlačují svobodu slova. Úřady omezují kritiku islámu, a přitom se jim nepodařilo zabránit tomu, aby islámští kazatelé nepodněcovali k násilí vůči ženám a židům, a tolerují veřejné výzvy k vraždám těch, kdo urazí islám. Islám se stal chráněnou menšinou.

 

EU

Na nazývání Mohameda pedofilem se nevztahuje svoboda slova, rozhodl Evropský soud

26. 10. 2018

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že na vyjádření, že měl Mohamed pedofilní tendence, se nevztahuje právo na svobodu slova, a souhlasil se závěrem rakouských soudů, že takové poznámky znamenají „hrubý útok na islámského proroka, který by mohl podnítit předsudky a ohrozit náboženský mír."

Původní článek

 

NĚMECKO

Ústřední rada muslimů v Německu požaduje celostátní školení imámů částečně financované státem

17. 9. 2018

Ústřední rada muslimů požaduje souběžné školení imámů na univerzitách a v komunitách při mešitách. Tento model umožňuje mimo jiné sdílení nákladů mezi státem a komunitou. Model prosazuje také ministr pro vědu Dolního Saska Björn Thümler.

Původní článek

 

Rada schvaluje plány na výstavbu mešity v Dortmundu

14. 12. 2018

V Dortmundu budou postaveny dvě nové mešity s dómem a minaretem. Přestože rada městské části hlasovala proti výstavbě, jiná rada ("Rat”) dala stavbě zelenou díky hlasům SPD, CDU, Zelených a levice. Uta Schütte-Haermeyer ze Zelených vidí výstavbu mešity jako „pozitivní signál ochoty se integrovat".

Původní článek

 

NIZOZEMÍ

Soutěž „Nakresli Mohameda“ byla zrušena

24. 11. 2018

V listopadu se mělo konat druhé kolo soutěže poslance Geerta Wilderse „Nakresli Mohameda“. Islámské právo však zvítězilo nad nizozemským právem, protože Wilders ohlásil zrušení soutěže. Když – kromě jiných výhrůžek podobnými útoky – 19letý Afghánec pobodal dva americké turisty v Amsterdamu a uvedl plánovanou soutěž jako motiv, Wilders akci zrušil kvůli obavě z dalšího násilí. Džihádisté to potvrdili: „Pro nás nehraje roli, jestli je zákon na naší straně. Udělejte, co chceme, nebo někdo přijde k újmě."

Původní článek

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

První šaría robotické poradenství ve Spojeném království

3. 12. 2018

Islámské financování je jedním z nejrychleji se rozvíjejících finančních sektorů ve Spojeném království, jež dnes nabízí široce dostupné spořící produkty a půjčky. V současnosti existuje ve Spojeném království šest islámských bank a 20 tradičních bank, které nabízejí finanční produkty a služby v souladu s právem šaría. Ve Spojeném království bylo nyní uvedeno na trh první šaría robotické poradenství Wahad Invest, které klientům umožňuje investovat do „eticky odpovědných akcií“, islámských dluhopisů zvaných sukuk a do zlata.

Původní článek

 

 

Doktrína vztahující se k podrobení

Z koránu:

9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma (židé a křesťané), dokud se nepodrobí a nedají poplatek (džizja) přímo vlastní rukou, jsouce poníženi. 

8:12 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí káfirů hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů!“ 

33:61 Prokleti budou (káfiři), kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy vůči těm, kdož již předtím byli. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.

 

Z Muslimových hadísů:

1. kniha, číslo 31: Mohamed: „Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není boha nežli Alláha, neuvěří, že jsem jeho prorokem, a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Když to všechno učiní, ochráním jejich životy a majetek, pokud to právo šaría nestanoví jinak. V tom případě jejich osud leží v rukou Alláha.“

 

Z Buchárího hadísů:

4. svazek, 52. kniha, číslo 196: Mohammed prohlásil: „Bylo mi nařízeno bojovat s káfiry, dokud všichni nepřiznají, že existuje jen jeden bůh, a tím je Alláh. Kdokoliv říká, že existuje jen jeden bůh, a tím je Alláh, ochráním jeho tělo a majetek vyjma případu, kdy poruší islámské právo. V takovém případě bude jeho osud v rukou Alláha a ten rozhodne, zda ho potrestá, nebo mu odpustí.“

4. svazek, 52. kniha, číslo 142: Mohamed prohlásil: „Bojovat proti káfirům v džihádu třeba jen jeden den je významnější než celá země a všechno na ní. Místo v ráji menší než váš bičík je větší než celá země a všechno na ní. Denní či noční výprava ve jménu džihádu znamená víc než celý svět a všechno na něm.“

4. svazek, 52. kniha, číslo 176: Mohamed: Muslimové budou bojovat s židy, dokud se někteří z nich neukryjí ve skalách. Kameny je ale prozradí, řkouce: „Alláhovi otroci! Za mnou se ukrývá žid, zabijte ho!"

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147