Kniha byla přidána do košíku!

Politický islám a migrace

Newsletter

Když se muslimové přistěhovali do Medíny, byli mírumilovní. Když však židé řekli, že Mohamed není dle židovské tradice prorok, Mohamed a Alláh prohlásili, že je islám lepší náboženství, a začali být nepřátelští. Pokud nemají zvítězit v diskuzi, zvítězí hrubou silou.

Přistěhovalci byli velmi chudí a náboženství vzkvétalo jen pomalu. V Medíně Mohamed našel způsob, jak získat peníze a vyřídil si účty s Mekkánci, kteří se nikdy islámu nepodvolili.

Řešení bylo politické – džihád proti Mekkáncům, židům a jejich sousedům. Pomocí džihádu politický islám zvítězil v celé Arábii během devíti let.

 

ZE SVĚTA

Globální pakt o migraci

LISTOPAD 2018

Členské státy OSN se dohodly, že budou spolupracovat na vytvoření Globálního paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, který má být přijat 10. – 11. prosince 2018 v Maroku. Řada států včetně Rakouska, Maďarska, Austrálie a USA se nicméně rozhodla, že pakt nepodepíše.

Z pohledu politického islámu vytváří Globální pakt o migraci příznivé cesty pro islámskou migraci (hidžru). Hidžra následuje Mohamedův příklad, ke kterému se odkazuje i korán. Pokud se nebudeme bránit zákonnými prostředky, je to cesta postupného zničení neislámské hostitelské kultury a jejího nahrazení islámskou civilizací. Globální pakt zavádí trvalý proces islamizace členů OSN a oslabuje existující právní rámec, který zajišťuje suverenitu jejích členských států.

Komentář CSPI

Původní článek

 

NĚMECKO

Migranti převažují ve statistikách kriminality za vraždy a zabití

2. 9. 2018

Cizinci, tedy osoby bez německého pasu, jasně převažují v počtu spáchaných vražd a zabití. Podle policejních statistik kriminality z roku 2017 až 42 % všech podezřelých z těchto trestných činů byli lidé neněmeckého původu, přestože tvoří pouze 13 % populace.

Z vraždy, zabití a usmrcení z nedbalosti bylo mezi podezřelými 15 % žadatelů o azyl a uprchlíků. V populaci je jich pouze asi 2 %.

Původní článek

 

Nelegální migrace je v Německu podceňována

20. 10. 2018 

Rozsah nelegální migrace do Německa se zjevně podceňuje. Zpráva Evropské komise uvádí: „Německo předpokládá, že reálné počty nelegální migrace jsou vyšší, než uvádějí dostupné údaje.“ Hlavními zeměmi původu jsou Sýrie, Irák, Nigérie, Afghánistán, Turecko a Írán. V roce 2018 bylo do začátku října přijato celkem 124 405 žádostí o azyl. Podle německého ministerstva vnitra nadále hraje v nelegální migraci „významnou roli“ zneužívání a padělání dokladů. 

Původní článek

 

ŠPANĚLSKO

200 migrantů proniklo do španělské enklávy Melilla

21. 10. 2018

Asi 200 migrantů zaútočilo v neděli na plot oddělující španělskou severoafrickou enklávu Melillu od Maroka. Úřady uvádějí, že jeden migrant zemřel a 200 dalších proniklo na španělské území.

Původní článek

 

CHORVATSKO

Při pokusu migrantů vniknout přes chorvatské hranice do EU vypuklo násilí

24. 10. 2018

Stovky migrantů se střetly s policií na hranici mezi Bosnou a Chorvatskem poté, co se pokusili překročit přes tuto balkánskou zemi hranice do EU. To mělo za následek silniční uzavírky. Donedávna se migranti cestující ze severní Afriky, Blízkého východu nebo Asie Bosně a jejímu hornatému terénu vyhýbali. Od začátku roku 2018 až do 17. října bylo zaznamenáno více než 18 tisíc migrantů a uprchlíků, kteří vstoupili do Bosny a Hercegoviny. 

Původní článek

 

 

DOKTRÍNA VZTAHUJÍCÍ SE K MIGRACI

Z koránu:

33:25 A odrazil Alláh káfiry zlobou naplněné, aniž dosáhli něčeho dobrého. A ušetřil Alláh věřícím bojování a Alláh věru je silný, mocný. A vyvedl ty z vlastníků Písma (židy), kteří jim pomáhali, z pevností jejich a uvrhl do srdcí jejich hrůzu, takže jste jednu skupinu z nich zabili a druhou zajali. A učinil vás dědici jejich země, obydlí, majetků i jedné země, na niž jste dosud nevkročili. A Alláh je všemocný nad každou věcí. (800 židovských mužů bylo popraveno, jejich majetek zabaven a jejich ženy a děti zotročeny.)

2:218 Avšak ti, kdož uvěřili, vystěhovali se a na cestě Alláhově (džihád) bojují, ti mohou doufat v milost Alláhovu – a Alláh věru je odpouštějící, slitovný.

8:72 Vskutku ti, kdož uvěřili, přesídlili a vedli boj majetky i osobami svými na stezce Alláhově (džihád), a ti, kdož jim útulek poskytli a pomohli jim – ti všichni jsou si navzájem přáteli. Avšak s těmi, kdož uvěřili, a přesto nepřesídlili, nepěstujte přátelství v ničem, dokud nepřesídlí. Jestliže vás požádají o pomoc ve věci náboženství, jste povinni jim pomoci proti všem kromě těch lidí, s nimiž máte smlouvu. A Alláh jasně vidí vše, co děláte.

9:20 Ti, kdož uvěřili a vystěhovali se a bojovali na cestě Alláhově (džihád) majetky i osobami svými, ti dosáhnou u Alláha hodnosti nejvyšší a takoví budou úspěšní. Alláh jim oznamuje zvěst radostnou o Svém milosrdenství i zalíbení, a o zahradách, v nichž budou mít trvalé potěšení a v nichž budou navěky nesmrtelní, neboť u Alláha je věru odměna nesmírná.

 

Z Buchárího hadísů:

4. svazek, 52. kniha, číslo 311: Vypráví Ibn Abbás: Prorok v den dobytí Mekky řekl: „Není žádná migrace (po dobytí), ale džihád a dobré úmysly, a když jste vyzýváni k džihádu, měli byste výzvu okamžitě uposlechnout.“

3. svazek, 30. kniha, číslo 95: Vypráví Abú Huraira: Apoštol Alláhův řekl: „Dostal jsem příkaz přestěhovat se do města, které pohltí (dobude) další města, a to nazývá se Jatríb, a to je Medína. Vyhání (špatné) lidi, podobně jako tavicí pec odstraňuje nečistoty ze železa." 

5. svazek, 59. kniha, číslo 408: Vypráví Chabbáb: „Stěhovali jsme se s prorokem pro Alláha (kvůli džihádu) a zasloužili jsme si tak odměnu od Alláha…“ 

7. svazek, 62. kniha, číslo 8: Vypráví Umar bin Al-Chattáb: Prorok řekl: „Odměna (za vaše činy) bude podle vašeho záměru a každý dostane odměnu podle toho, jaký měl úmysl. Takže pokud se někdo vystěhoval pro Alláha a Jeho apoštola, jeho vystěhování bylo pro Alláha a Jeho apoštola; a pokud se někdo vystěhoval pro světský užitek nebo protože se chtěl oženit, pak bylo jeho vystěhování z tohoto důvodu." 

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147