Kniha byla přidána do košíku!

Politický islám a džihád

Newsletter 09/2018

V politické sféře musíme mluvit o islámu, protože je to silný politický systém, který se nás týká. Islámu se sice přezdívá „náboženství míru“, ale jeho politikou je džihád a válka.

V Medíně byl Mohamed válečníkem a politikem, který každý rok k islámu konvertoval asi 10 000 lidí. V konvertování Arabů k islámu byly politika a džihád tisíckrát efektivnější než náboženství. Kdyby Mohamed nezačal praktikovat politiku a džihád, tak by v době, kdy umíral, bylo jen pár set Muslimů a islám by neuspěl. S náboženstvím se islámu nedařilo, ale politika v kombinaci s náboženstvím byly naprostým úspěchem.

 

NĚMECKO

Podle zpráv německého Spolkového úřadu pro ochranu ústavy je v Německu poprvé přes 10 000 "salafistů"

24. 7. 2018

Počet salafistů v Německu poprvé překročil hranici 10 000.

Odkaz na článek

 

VELKÁ BRITÁNIE

V Británii probíhá 700 pátracích akcí za účelem odhalení džihádu: Po posledním útoku ve Westminsteru úřady zveřejnily, jak vážnému nebezpečí Spojené království čelí

15. 8. 2018

Británie je ve stavu zvýšené pohotovosti poté, co útočník najel autem do cyklistů. Theresa Mayová vydala varování, že se jedná o "jednu z nejvážnějších hrozeb, kterým jsme kdy čelili." Od března 2017 se podařilo zabránit 13 džihádistickým útokům, včetně toho z minulého měsíce.

Odkaz na článek

 

Podle učenců vybízelo kázání v manchesterské mešitě k "ozbrojenému džihádu"

16. 8. 2018

Podle dvou muslimských učenců kázání v mešitě, kam se chodil modlit manchesterský útočník, vybízelo k podpoře ozbrojených džihádistických bojovníků.

Odkaz na článek

 

FRANCIE

Katar jako štědrý podporovatel francouzských mešit

15. 8. 2018

Řada velkých mešit ve Francii je financována penězi z Kataru. Velká mešita v Poitiers se například nachází v blízkosti bojiště Bitvy u Tours (známá též jako Bitva u Poitiers), kde vojsko Franské říše pod vedením Karla Martela v roce 732 zastavilo postup muslimské armády Abdul al-Rahmána. Boubaker El-Hadž Amor, imám velké mešity v Poitiers dnes oznámil, že výstavba mešity s modlitebnou pro 700 věřících a dvaadvacetimetrovým minaretem byla umožněna díky penězům od organizace zvané "Katarská charita".

Odkaz na článek

 

 

DOKTRÍNA SPJATÁ S DŽIHÁDEM

Z Koránu: 

9:14 Bojujte tedy proti nim (nevěřícím) a Alláh je vašima rukama potrestá a zahanbí a dopomůže vám k vítězství nad nimi a uzdraví hrudě věřících.

9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy (tj. islám), z těch, kterým se dostalo Písma (tj. křesťanů a židů), dokud se nepodrobí a nedají poplatek (džizju) přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

47:4 A když se na bojišti střetnete s nevěřícími, stínejte jim hlavy, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Alláh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Alláh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Jeho.

33:25–27 A odrazil Alláh nevěřící zlobou naplněné, aniž dosáhli něčeho dobrého. A ušetřil Alláh věřícím bojování a Alláh věru je silný, mocný. A vyvedl ty z vlastníků Písma (židy), kteří jim pomáhali, z pevností jejich a uvrhl do srdcí jejich hrůzu, takže jste jednu skupinu z nich zabili a druhou zajali. A učinil vás dědici jejich země, obydlí, majetků i jedné země, na niž jste dosud nevkročili. A Alláh je všemocný nad každou věcí. (Osm set židovských mužů bylo popraveno, jejich majetek zabaven a ženy a děti zotročeny.)

66:9 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný! Jejich útočištěm bude peklo – jak hnusný je to cíl konečný!

9:123 Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Alláh je na straně bohabojných!

Z Muslimových hadísů: 

Muslim 020,4696 Mohamed: "Kdo zemře, aniž by se účastnil džihádu a nikdy netoužil vést svatou válku, zemře smrtí pokrytce."

Z Buchárího hadísů: 

Buchárí 4,52,96 Mohamed: "Každý, kdo vyzbrojí džihádistu, je odměněn stejně, jako je odměněn válečník. Každý, kdo poskytne náležitou péči rodinným příslušníkům svatého bojovníka, bude odměněn stejně, jako je odměněn válečník."

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147