Kniha byla přidána do košíku!

Politický islám

Nový úhel pohledu

Islám je politický systém, který si již 14 století podmaňuje různé civilizace.
Abychom dokázali chránit demokratické hodnoty před politickým islámem, je nutné islám znát.
 
Islám je náboženství a politický systém. Je to politický systém, který se týká úplně každého – muslimů i nemuslimů. Také je to politický systém, kterým by se nemuslimové měli zabývat.
Islámská politika je naznačena v životě Mohameda a jeho tradicích. Korán stanovuje, že Mohamed je dokonalým vzorem pro život. Politický Islám je z většiny vymezen příkladem Mohameda, který je možné nalézt ve třech knihách – v koránu, síře a tradicích (hadísech). Dokud neznáte Mohameda, nedokážete pochopit islám.
 
Různé úhly pohledu
 
Existuje nevyřčený sociální předpoklad, že jedině pohled muslima na islám je ten správný. Avšak více než polovina doktríny islámu je o nevěřících – káfirech. To znamená, že nemuslim má svůj vlastní úhel pohledu, který se dost liší od toho muslimského, jehož podstatou je si káfiry podmanit.
Například při několika příležitostech nechal Mohamed zavraždit své nepřátele. Pro muslimy to byl triumf, protože ti lidé neuznávali Mohameda jako proroka. Pro káfiry to byl čin zla. Obhájci islámu by mohli říci, že jiní lidé udělali ještě horší věci. Z podstaty věci jsou tyto pohledy neslučitelné, ale všechny strany by měly být na takovém tržišti idejí vyslyšeny.
 
Oddělení náboženství od politiky
 
Víra muslimů jako taková nemuslimy nijak nezasahuje. Na druhou stranu politická strana věci má hlavní význam. Například modlitba je akt víry, ale dožadovat se toho, aby pro modlení byla ve veřejných školách určena zvláštní místnost nebo se zastavila práce, je politický čin. Když nás muslimové nutí, abychom kvůli nim měnili práci, hry, školy a kulturu, tak vznášejí politické požadavky. Pokud tyto požadavky odmítneme – a máme na to právo – neplynou z toho pro muslimy žádné náboženské následky.
 
Jak můžete poznat Mohameda a politický islám?
 
Analytické techniky zjednodušují knihy, které vykreslují Mohameda. Biografie a tradice Mohameda mohou být přečteny za týden. V okamžiku, kdy si uvědomíte, že jediný cíl islámu je kopírovat Mohameda – dokonalého muslima – uvidíte, že jde o politickou doktrínu, se kterou je nutné se vypořádat, ne o muslimy nebo náboženství.
 
Co dělat?
 
1. VZDĚLÁVEJTE SE. Naučte se doktrínu a historii politického Islámu. 
2. VZDĚLÁVEJTE OSTATNÍ. Veřejně poukazujte na porušování lidských práv ze strany politické ideologie islámu. Řekněte ostatním, aby si přečetli tyto knihy a zaměřili se na politiku islámu a ne na náboženství. 
3. POLITICKY MOTIVUJTE. Tiše sledovat utrpení utlačovaných křesťanů, židů, hinduistů a buddhistů znamená být na straně jejich utiskovatelů a dopouštět se stejného zla. Musíme vyprávět jejich příběhy, dokud svět nezačne plakat. Na úrovni vlád musíme vyžadovat, aby byly podniknuty kroky k odmítnutí tolerance těchto činů proti svobodě.
 
Kolektiv autorů CSPI

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147