Kniha byla přidána do košíku!

Křesťané a židé v politickém islámu

Newsletter

Džihád dal muslimům politickou nadvládu a ustanovil právo šaría. Poté se všichni křesťané stali dhimmí. Staletí útlaku, kdy platili džizju (daň) a byli třetiřadí občané, je přinutila konvertovat. Byly to právo šaría a status dhimmí, které zničily křesťanství v islámských zemích. Západní civilizace nemá pod právem šaría šanci na přežití.

 

ZE SVĚTA

Pronásledování křesťanů je celosvětově na vzestupu

16. 1. 2019

Narůstající radikalizace muslimů a vzestup nábožensko-nacionalistických hnutí v Asii vede podle organizace Open Doors ke zvýšenému pronásledování křesťanů na celém světě. Podle Světového indexu pronásledování z roku 2019 počet doložených vražd křesťanů stoupl z 2 782 v roce 2017 na 4 136 v minulém roce.

Původní článek

 

NĚMECKO

44 % německých židů uvažuje o emigraci

10. 12. 2018

Nikde v Evropě židé nezažívají tolik antisemitských útoků jako v Německu. 41% dotazovaných německých židů uvedlo, že se za posledních dvanáct měsíců ve svém každodenním životě setkali s antisemitismem. Při dotazu na pachatele, 41% těch, kteří byli postiženi případem antisemitismu v Německu, odpovědělo, že se jednalo o muslimy.

Původní článek

 

Drastický nárůst antisemitských útoků v Berlíně

3. 1. 2019

Podle provizorních policejních statistik se počet antisemitských násilných útoků v Berlíně za rok 2018 oproti předchozímu roku více než ztrojnásobil. První berlínský komisař pro antisemitismus Vanoni se o antisemitismu v rámci islámské komunity vyjádřil takto: "Při své práci jsem často během rozhovorů s židovskými organizacemi slyšel, že židé považují antisemitismus mezi muslimy v Německu za čím dál větší problém."

Původní článek

 

FRANCIE

Antisemitské činy v loňském roce vzrostly o 74 %

12. 2. 2019

Podle francouzského ministra vnitra Christopha Castanera antisemitské činy v loňském roce vzrostly o 74 %, z 311 v roce 2017 na 541 v roce 2018. V posledních letech se cílem několika džihádistických útoků stali právě židé.

Původní článek

 

 

DOKTRÍNA VZTAHUJÍCÍ SE KE KŘESŤANŮM A ŽIDŮM

Z koránu:

Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma (židé a křesťané), dokud se nepodrobí a nedají poplatek (džizja) přímo vlastní rukou, jsouce poníženi. (Korán 9:29)

Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele ty, kterým je vaše náboženství pro posměch a pro zábavu, ať jsou již z těch, jimž dostalo se Písma před vámi (židé a křesťané), či ať jsou z káfirů. A bojte se Alláha, jste-li věřící! A když voláte k modlitbě, tropí si z toho posměšky a je jim to pro zábavu – a je to proto, že je to lid, jenž ničemu nerozumí. (Korán 5:57)

 

Z Buchárího hadísů:

Áiša a Abdulláh bin Abbás vyprávěli: V poslední chvíli svého života, si dal apoštol Alláhův „chamísu“ na tvář, a když pocítil horko a špatně se mu dýchalo, sundal si ji z tváře a řekl: „Nechť Alláh prokleje židy a křesťany za to, že stavějí své svatyně na hrobech svých proroků.“ Prorok (muslimy) před tímto varoval. (1. svazek, 8. kniha, číslo 427)

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147