Kniha byla přidána do košíku!

Islám podporuje ženskou obřízku

 

Islám není definován pouze v koránu

Většina lidí si myslí, že islám je založen pouze na koránu. Tento text však neobsahuje dostatek informací potřebných k praktikování islámu. Korán v mnoha verších každému muslimovi nařizuje, aby následoval Mohamedův život do nejmenšího detailu. Abychom pochopili islám, musíme znát Mohameda, musíme vědět, kým byl a co dělal. Existují dvě knihy, které nám o Mohamedovi řeknou všechno – síra (Mohamedův životopis) a hadísy (Mohamedovy tradice, krátké příběhy a rčení). 

 

Podle práva šaría je ženská obřízka povinná

Právo šaría je kompletní soubor pravidel stanovených Alláhem, které se týkají náboženského, společenského a politického života. Základem práva šaría jsou tři knihy: korán, síra a hadísy. Podle tohoto práva je obřízka žen povinná:

e4.3 Obřízka je povinností (pro každého muže i ženu), jedná se o uříznutí části kůže u žaludu mužského penisu, ale obřízka u ženy znamená odříznutí klitorisu (to se nazývá hufád). [1]

 

Ženská obřízka v celosvětovém měřítku

Ženská obřízka je mezi praktikujícími islámu běžná. V zemích jako je Egypt (největší arabská země) je četnost ženské obřízky 91% a v Somálsku 98% [2]. Je pravdou, že tato tradice existovala na mnoha místech ještě předtím, než se tam objevil islám, ale islám zakotvil obřízku jako boží zákon (práva šaría). Od dubna 2016 do března 2017 bylo ve Velké Británii hlášeno 9 179 případů ženské obřízky.[3] V dubnu, který je vyhlášen měsícem prevence zneužívání dětí, demokraté ve státě Maine ve Spojených státech amerických svým hlasováním umožnili týrání dětí něčím takovým, jako je ženská obřízka. Po několika měsících příprav zákona, který měl zastavit toto rituální zneužívání dětí, byli demokraté těmi, kdo tento návrh nepodpořili. Ženská obřízka nebyla zakázána z toho důvodu, aby demokraté získali více hlasů od rostoucí somálské muslimské komunity v Maine, pro které je tato praxe běžnou součástí života [4].

Více o obřízce a ženách najdete v knize Billa Warnera: Islámská doktrína o ženách [5].

 

Hadísy obhajující mužskou a ženskou obřízku [6]

Pravidlo ohledně hadísů říká, že pokud není výslovně uvedeno jinak, nebo pokud zájmeno v textu neurčuje konkrétní rod, je daný hadís platný pro obě pohlaví. Proto lze níže uvedené hadísy aplikovat na muže i ženy:

Vyprávěl Abú Hurajra: Alláhův apoštol řekl: "Pět praktik je charakteristické pro fitru [7]: obřízka, odstranění pohlavního ochlupení, stříhání nehtů, zastřihávání knírků na krátko a holení podpaží." [Buchárí 7,72,777]

Zachování čestnosti pro ženy:

Abú al-Malih ibn Usámův otec popisuje, jak prorok prohlásil: "Obřízka je zákonem pro muže a zachováním cti pro ženy." [Ahmad Ibn Hanbal 5:75; Abú Dáwúd, Adab 167]

Zde vidíme, že žena je nástrojem, který slouží mužům a uspokojuje jejich potřeby. Všimněte si, že posouzení toho, co je závažný zákrok, je relativní:

Umm Atíjja al-Ansáríja vyprávěl: Žena prováděla obřízku v Medíně. Prorok (mír s ním) jí řekl: "Neobřezávej příliš, protože tak je to lepší pro ženu a příjemnější pro manžela". [Suna Abú Dáwúd 41: 5251]

Tyto hadísy se týkají obřízky ženských genitálií. Předpokládají, že oba, muž i  žena, jsou obřezáni:

Abú Músa hlásil: Objevily se rozdílné názory mezi skupinou Muhajírů (přistěhovalci) a skupinou z Ansaru (pomocníci) a spor nastal, když Ansar řekl: Koupel (kvůli pohlavnímu styku) je povinná pouze, pokud dojde k vystříknutí semene nebo ejakulaci. Ale Muhajírové řekli: Když muž má pohlavní styk (se ženou), lázeň je vždy povinná (bez ohledu na to, jestli dojde k výronu semene nebo ejakulaci). Abú Músa řekl: Dobře, vyhovím vám v této záležitosti. On (Abú Músa, vypravěč) prohlásil: Vstal jsem a šel za Áišou a požádal ji o svolení a když mi ho dala, tak jsem se jí zeptal: Matko, matko věřících, chci se tě zeptat na záležitost, ohledně které se stydím. Ona řekla: „Nemusíš se stydět zeptat se mě na něco, na co  byses zeptal svojí matky, která tě porodila, neboť já jsem také tvou matkou. Na to jsem řekl: Kdy je koupel pro člověka povinná?" Odpověděla: Ptáš se člověka dobře informovaného! Posel Alláha (mír s ním) řekl: Když někdo sedí obklopený čtyřmi částmi (ženy) a obřezané části se navzájem dotýkají, koupel je povinná. [Sahíh Muslim 3:684]

 


Odkazy:

[1] Ahmad ibn Naqib al-Misri, Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law (Amana Publications, 1994).

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147