Kniha byla přidána do košíku!

Politický islám a ženy

Newsletter 06/2018

Dualismus v islámu umožňuje dva způsoby, jak zacházet se ženami. Mohou být ctěny a chráněny, ale také mohou být bity. Dnešní západní země dovolují, aby bylo s islámskými ženami zacházeno tak, jak si to přeje islám. Stručně řečeno, naše zvyklosti a zákony rovnoprávnosti, se jich netý  kají. Proč? Protože naši politici a intelektuálové nechtějí urážet islám tím, že budou diskutovat o druhořadém postavení žen v islámu.

 

FINSKO

Studie, dokazující, že ve Finsku je 93 % sexuálních zločinů ze strany migrantů pácháno islámskými přistěhovalci.

16. 5. 2018

Ve Finsku byla zveřejněna oficiální studie, ze které vyplývá, že 93 % sexuálních zločinů ze strany migrantů je pácháno islámskými přistěhovalci. Většina případů (8 z 10), kdy byly finské ženy oběťmi sexuálního násilí, bylo spácháno muslimskými žadateli o azyl: 108 ze 116 podezřelých ze sexuálních trestných činů pocházelo z islámských zemí, jako je Irák (83), Afghánistán (14) nebo Maroko (6).

Odkaz na studii / Původní článek

 

FRANCIE

Osmdesátisedmiletá Francouzka byla po dobu dvou hodin znásilňována nelegálními přistěhovalci.

22. 4. 2018

Díky vzorkům DNA, které byly nalezeny na místě činu, se policii podařilo rychle identifikovat podezřelého. Byl jím neregistrovaný muž z Maghrebu (severozápadní Afrika), který přišel do Lyonu před několika měsíci a žil na ulici.

Odkaz na článek

  

ŠVÉDSKO

Syrský migrant znásilnil dvanáctiletou švédskou dívku, protože „nevěděl, že je to nelegální“.

27. 4. 2018 

Ve Švédsku byl odsouzen mladistvý migrant k šestiměsíčnímu odnětí svobody (v nápravném zařízení pro mladistvé) za znásilnění dvanáctileté dívky. Policii při výslechu tento Syřan řekl, že nevěděl, že je nelegální mít sex s dítětem. Mladík byl usvědčen i z jiných závažných trestných činů. Deportován však nebude.

Odkaz na článek

  

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Britce, která byla v Itálii po dva týdny držena jako sexuální otrokyně a třemi muži znásilňována, se podařilo uniknout poté, co požádala svou rodinu o pomoc.

24. 4. 2018 

Britská žena, údajně držena jako sexuální otrokyně v Itálii, byla opakovaně znásilňována třemi muži. Podařilo se jí uniknout poté, co zavolala své rodině a prosila ji o pomoc. Žena ze severu Anglie se prostřednictvím Facebooku seznámila s jedním z mužů, Mamadou Jallowem, přistěhovalcem z Burkiny Faso a cestovala s ním do Rosarna v jihozápadní Itálii.

Odkaz na článek

 

 

DOKTRÍNA TÝKAJÍCÍ SE ŽEN

Z Koránu: 

Korán 2:223

Ženy vaše jsou pro vás polem. Vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, avšak učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Alláha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím!

 

Korán 4:34

Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Alláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Alláh je věru vznešený, veliký.

 

Ze síry (Mohamedova biografie) sepsané Ishákem:

Ishák 969

Alláh vám dovoluje, abyste je (ženy) umístili do oddělené místnosti a lehce zbyli. Pokud se vyhýbají tomu, co je zakázáno, mají právo na jídlo a oblečení. Můžete jim některé věci zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat.

 

Z hadísů od Buchárího: 

Buchárí 3,48,826

Mohammed se zeptal: „ Nemá snad očité svědectví ženy poloviční váhu svědectví muže?“ Žena s tím souhlasila a Mohamed dodal: „Je tomu tak proto, že mysl ženy je méněcenná.“

 

Buchárí 4,54,460

Mohamed: „Pokud muž požádá svou ženu o sex a ona ho odmítne a způsobí tak, že bude spát rozzlobený, andělé ji budou proklínat celou noc.“

  

Z hadísů od Abú Dáwúda:

Abú Dáwúd 11, 2142

Mohamed řekl: „Muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svoji ženu.“

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147