Kniha byla přidána do košíku!

Průzkum veřejného mínění

31 % syrských uprchlíků nesouhlasí se zničením Islámského státu

Výzkumný ústav Arab Center for Research and Policy Studies provedl průzkum veřejného mínění mezi různými arabskými populacemi. Jednou z dotazovaných skupin byli syrští uprchlíci, kteří přebývají v zemích sousedících se Sýrií. Průzkum mimo jiné ukázal, že:

31 % syrských uprchlíků nesouhlasí s cílem mezinárodní koalice, jímž je zničení IS. 13 % z nich vnímá IS pozitivně. Dalších 10 % má k činům IS pouze výhrady.

Tato čísla se nezdají být příliš vysoká, ale musíme si uvědomit, že se jedná  o čtvrtinu populace. I když pomineme 10 % uprchlíků, kteří nejsou proti IS zcela vyhraněni, stále zde máme 13% podíl syrské populace, jež s Islámským státem přímo sympatizuje. V souvislosti se statistikou bychom se měli zamyslet nad třemi otázkami:

1) Již 10 % lidí může zásadním způsobem změnit směr vývoje společnosti, pokud je tato skupina dostatečně sjednocená o odhodlaná.
2) K vykonání úspěšného teroristického útoku není potřeba mnoho lidí. 
3) Průzkum byl vykonán mezi uprchlíky na Blízkém východě. U těch se dá předpokládat, že jim IS v syrské občanské válce skutečně zničil domovy. Ačkoliv žádná spolehlivá data nejsou k dispozici, dá se u převážně nesyrských ekonomických imigrantů v Evropě očekávat ještě pozitivnější přístup k IS.
 
 
 
Kolektiv autorů CSPI

 

 

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147