Kniha byla přidána do košíku!

Blog

Cart 80553bc5cb6ed169038cae28832df33408e7dc6e32794bb4c437c43110b390ab

V košíku nemáte žádné knihy

Dropdown dark d7cbfdfcc2437f89f060b476a2ad5b51dc7b4b120c0d8f861507062d45205ea4

27. březen 2019

Křesťané a židé v politickém islámu

Newsletter

Džihád dal muslimům politickou nadvládu a ustanovil právo šaría. Poté se všichni křesťané stali dhimmí. Staletí útlaku, kdy platili džizju (daň) a byli třetiřadí občané, je přinutila konvertovat. Byly to právo šaría a status dhimmí, které zničily křesťanství v islámských zemích. Západní civilizace nemá pod právem šaría šanci na přežití.

 

ZE SVĚTA

Pronásledování křesťanů je celosvětově na vzestupu

16. 1. 2019

Narůstající radikalizace muslimů a vzestup nábožensko-nacionalistických hnutí v Asii vede podle organizace Open Doors ke zvýšenému pronásledování křesťanů na celém světě. Podle Světového indexu pronásledování z roku 2019 počet doložených vražd křesťanů stoupl z 2 782 v roce 2017 na 4 136 v minulém roce.

Původní článek

 

NĚMECKO

44 % německých židů uvažuje o emigraci

10. 12. 2018

Nikde v Evropě židé nezažívají tolik antisemitských útoků jako v Německu. 41% dotazovaných německých židů uvedlo, že se za posledních dvanáct měsíců ve svém každodenním životě setkali s antisemitismem. Při dotazu na pachatele, 41% těch, kteří byli postiženi případem antisemitismu v Německu, odpovědělo, že se jednalo o muslimy.

Původní článek

 

Drastický nárůst antisemitských útoků v Berlíně

3. 1. 2019

Podle provizorních policejních statistik se počet antisemitských násilných útoků v Berlíně za rok 2018 oproti předchozímu roku více než ztrojnásobil. První berlínský komisař pro antisemitismus Vanoni se o antisemitismu v rámci islámské komunity vyjádřil takto: "Při své práci jsem často během rozhovorů s židovskými organizacemi slyšel, že židé považují antisemitismus mezi muslimy v Německu za čím dál větší problém."

Původní článek

 

FRANCIE

Antisemitské činy v loňském roce vzrostly o 74 %

12. 2. 2019

Podle francouzského ministra vnitra Christopha Castanera antisemitské činy v loňském roce vzrostly o 74 %, z 311 v roce 2017 na 541 v roce 2018. V posledních letech se cílem několika džihádistických útoků stali právě židé.

Původní článek

 

 

DOKTRÍNA VZTAHUJÍCÍ SE KE KŘESŤANŮM A ŽIDŮM

Z koránu:

Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma (židé a křesťané), dokud se nepodrobí a nedají poplatek (džizja) přímo vlastní rukou, jsouce poníženi. (Korán 9:29)

Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele ty, kterým je vaše náboženství pro posměch a pro zábavu, ať jsou již z těch, jimž dostalo se Písma před vámi (židé a křesťané), či ať jsou z káfirů. A bojte se Alláha, jste-li věřící! A když voláte k modlitbě, tropí si z toho posměšky a je jim to pro zábavu – a je to proto, že je to lid, jenž ničemu nerozumí. (Korán 5:57)

 

Z Buchárího hadísů:

Áiša a Abdulláh bin Abbás vyprávěli: V poslední chvíli svého života, si dal apoštol Alláhův „chamísu“ na tvář, a když pocítil horko a špatně se mu dýchalo, sundal si ji z tváře a řekl: „Nechť Alláh prokleje židy a křesťany za to, že stavějí své svatyně na hrobech svých proroků.“ Prorok (muslimy) před tímto varoval. (1. svazek, 8. kniha, číslo 427)

Read More

27. březen 2019

Politický islám a ženy

Newsletter

"Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Alláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Alláh věru je vznešený, veliký." Korán 4:34

 

NĚMECKO

Stovky případů: Počty nucených sňatků v Berlíně na vzestupu

23. 11. 2018

V roce 2017 bylo v Berlíně zaznamenáno 570 případů nucených sňatků nebo pokusů o ně. To je o 19 % více, než se uvádělo v posledním průzkumu z roku 2013. Odborníci v této oblasti se domnívají, že počet nenahlášených případů je mnohem vyšší. Podle výsledků průzkumu pochází 83 % těchto případů z muslimského prostředí. „Dostupná data jsou také důvodem k obavám, že příliv osob z muslimských zemí v posledních letech bude znamenat další nárůst,“ říká Falko Liecke, zástupce starosty městské části Neukölln.

Původní článek

 

FINSKO

Mladé dívky ve Finsku jsou stále více obtěžovány a zneužívány dospělými migranty – policie varuje

4. 12. 2018

Policie v Oulu byla nedávno informována o četných případech, kdy se dospělí muži snaží nalákat mladé dívky prostřednictvím internetu. Policie uvedla, že muži, cizinci se špatnou finštinou, kontaktují „výrazně mladší“ dívky v okolí, což má za následek sexuální zneužití. V současné době jsou známy 3 případy migrantů, kteří jsou podezřelí ze sexuálního zneužívání dětí v Oulu. Jeden z těchto případů souvisí  se sexuálním zneužíváním dívky ve věku 10 až 14 let po dobu několika měsíců. Ve všech těchto případech byly znásilněnými a sexuálně zneužitými děti mladší patnácti let. Ve všech těchto případech jsou podezřelými uprchlíci anebo žadatelé o azyl.

Původní článek

 

RAKOUSKO

Vražda ženy: děti musely přihlížet zločinu

9. 1. 2019

Muž tureckého původu ubodal svou ženu; tři děti (ve věku jednoho, tří a devíti let) musely krvavému zločinu přihlížet. Dvojice byla ve vesnici známá, žena konvertovala k islámu a chodila zahalená. Žena údajně přemýšlela o rozchodu. Obviněný sedmatřicetiletý muž byl sledován Úřadem na ochranu ústavy. Podle svědků měl chodit po vesnici a snažit se přesvědčit další lidi o své víře. Muž byl také spatřen na vánočních trzích, kde nabádal lidi, kteří pili alkohol, aby s tím okamžitě přestali.

Původní článek

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Sexuální zneužívání britských dívek sikhského vyznání bylo policií "ignorováno" z důvodu "politické korektnosti"

25. 11. 2018

Gangy muslimských mužů převážné pákistánského původu obtěžovaly britské dívky sikhského vyznání po desetiletí, odhaluje šokující zpráva. Podle charitativního týmu Sikhského mediačního a rehabilitačního centra byly dívky obtěžovány  muslimskými muži v děsivém koloběhu sexuálního zneužívání od roku 1960. Co je však šokující, je fakt, že policie z důvodu "politické korektnosti" od tohoto zneužívání po celou dobu odvracela pozornost. Studie podpořena labouristickými členy parlamentu, zjistila, že policie stížnosti "nezodpovědně ignorovala".

Původní článek

 

SAUDSKÁ ARÁBIE

Osmnáctiletá odpadlice prchá ze Saudské Arábie, bojí se smrti a mučení

7. 1. 2019

Rahaf Mohammed al Kunun, osmnáctiletá žena ze Saudské Arábie, se pokusila uprchnout od své rodiny přes Bangkok do Austrálie. Říká, že ve své domovské zemi jí bylo vyhrožováno mučením a smrtí. Zřekla se islámu, což se v Saudské Arábii trestá smrtí, měla strach z nuceného sňatku a její rodina ji mučila. Půl roku žila zamčena v místnosti poté, co si ostříhala vlasy.

Původní článek

 

 

DOKTRÍNA VZTAHUJÍCÍ SE K ŽENÁM 

Z koránu:

Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Alláha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím! (Korán 2:223)

Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům. [...] berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení. (Korán 4:3)

 

Síra od Ibn Isháka (Mohamedova biografie):

Alláh vám dovoluje, abyste je (ženy) umístili do oddělené místnosti a lehce zbili. Pokud se vyhýbají tomu, co je zakázáno, mají právo na jídlo a oblečení. Můžete jim některé věci zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat. (Ishák 969)

 

Z hadísů od Buchárího:

Mohammed se zeptal: "Nemá snad očité svědectví ženy poloviční váhu svědectví muže?" Žena s tím souhlasila a Mohamed dodal: „Je tomu tak proto, že mysl ženy je méněcenná." (3. svazek, 48. kniha, číslo 826) 

Mohamed: "Pokud muž požádá svou ženu o sex a ona ho odmítne a způsobí tak, že bude spát rozzlobený, andělé ji budou proklínat celou noc." (4. svazek, 54. kniha, číslo 460)

Během bitvy o al-Džamál, se Mohamed dozvěděl, že perský lid si zvolil za vládce Husravovu dceru. Mohamed k této události dodal: "Národ, který si za vládce zvolí ženu, nikdy nedosáhne úspěchu." (9. svazek, 88. kniha, číslo 219)

 

Z hadísů od Abú Dawúda:

Mohammed řekl: "Muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svoji ženu." (11, 2142)

Read More

03. březen 2019

Politický islám a podřízení

Newsletter

Evropa je svědkem vzestupu islámského šovinismu, požadavků na uplatňování práva šaría a násilného zastrašování. Zákony schvalované evropskými státy a usnesení na univerzitách a v jiných institucích potlačují svobodu slova. Úřady omezují kritiku islámu, a přitom se jim nepodařilo zabránit tomu, aby islámští kazatelé nepodněcovali k násilí vůči ženám a židům, a tolerují veřejné výzvy k vraždám těch, kdo urazí islám. Islám se stal chráněnou menšinou.

 

EU

Na nazývání Mohameda pedofilem se nevztahuje svoboda slova, rozhodl Evropský soud

26. 10. 2018

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že na vyjádření, že měl Mohamed pedofilní tendence, se nevztahuje právo na svobodu slova, a souhlasil se závěrem rakouských soudů, že takové poznámky znamenají „hrubý útok na islámského proroka, který by mohl podnítit předsudky a ohrozit náboženský mír."

Původní článek

 

NĚMECKO

Ústřední rada muslimů v Německu požaduje celostátní školení imámů částečně financované státem

17. 9. 2018

Ústřední rada muslimů požaduje souběžné školení imámů na univerzitách a v komunitách při mešitách. Tento model umožňuje mimo jiné sdílení nákladů mezi státem a komunitou. Model prosazuje také ministr pro vědu Dolního Saska Björn Thümler.

Původní článek

 

Rada schvaluje plány na výstavbu mešity v Dortmundu

14. 12. 2018

V Dortmundu budou postaveny dvě nové mešity s dómem a minaretem. Přestože rada městské části hlasovala proti výstavbě, jiná rada ("Rat”) dala stavbě zelenou díky hlasům SPD, CDU, Zelených a levice. Uta Schütte-Haermeyer ze Zelených vidí výstavbu mešity jako „pozitivní signál ochoty se integrovat".

Původní článek

 

NIZOZEMÍ

Soutěž „Nakresli Mohameda“ byla zrušena

24. 11. 2018

V listopadu se mělo konat druhé kolo soutěže poslance Geerta Wilderse „Nakresli Mohameda“. Islámské právo však zvítězilo nad nizozemským právem, protože Wilders ohlásil zrušení soutěže. Když – kromě jiných výhrůžek podobnými útoky – 19letý Afghánec pobodal dva americké turisty v Amsterdamu a uvedl plánovanou soutěž jako motiv, Wilders akci zrušil kvůli obavě z dalšího násilí. Džihádisté to potvrdili: „Pro nás nehraje roli, jestli je zákon na naší straně. Udělejte, co chceme, nebo někdo přijde k újmě."

Původní článek

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

První šaría robotické poradenství ve Spojeném království

3. 12. 2018

Islámské financování je jedním z nejrychleji se rozvíjejících finančních sektorů ve Spojeném království, jež dnes nabízí široce dostupné spořící produkty a půjčky. V současnosti existuje ve Spojeném království šest islámských bank a 20 tradičních bank, které nabízejí finanční produkty a služby v souladu s právem šaría. Ve Spojeném království bylo nyní uvedeno na trh první šaría robotické poradenství Wahad Invest, které klientům umožňuje investovat do „eticky odpovědných akcií“, islámských dluhopisů zvaných sukuk a do zlata.

Původní článek

 

 

Doktrína vztahující se k podrobení

Z koránu:

9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma (židé a křesťané), dokud se nepodrobí a nedají poplatek (džizja) přímo vlastní rukou, jsouce poníženi. 

8:12 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí káfirů hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů!“ 

33:61 Prokleti budou (káfiři), kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy vůči těm, kdož již předtím byli. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.

 

Z Muslimových hadísů:

1. kniha, číslo 31: Mohamed: „Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není boha nežli Alláha, neuvěří, že jsem jeho prorokem, a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Když to všechno učiní, ochráním jejich životy a majetek, pokud to právo šaría nestanoví jinak. V tom případě jejich osud leží v rukou Alláha.“

 

Z Buchárího hadísů:

4. svazek, 52. kniha, číslo 196: Mohammed prohlásil: „Bylo mi nařízeno bojovat s káfiry, dokud všichni nepřiznají, že existuje jen jeden bůh, a tím je Alláh. Kdokoliv říká, že existuje jen jeden bůh, a tím je Alláh, ochráním jeho tělo a majetek vyjma případu, kdy poruší islámské právo. V takovém případě bude jeho osud v rukou Alláha a ten rozhodne, zda ho potrestá, nebo mu odpustí.“

4. svazek, 52. kniha, číslo 142: Mohamed prohlásil: „Bojovat proti káfirům v džihádu třeba jen jeden den je významnější než celá země a všechno na ní. Místo v ráji menší než váš bičík je větší než celá země a všechno na ní. Denní či noční výprava ve jménu džihádu znamená víc než celý svět a všechno na něm.“

4. svazek, 52. kniha, číslo 176: Mohamed: Muslimové budou bojovat s židy, dokud se někteří z nich neukryjí ve skalách. Kameny je ale prozradí, řkouce: „Alláhovi otroci! Za mnou se ukrývá žid, zabijte ho!"

Read More
Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147